Žáci, kteří mají o doučování zájem, se přihlásí na doučování nejpozději den předem. V případě, že doučování probíhá v pondělí, přihlásí se nejpozději předchozí pátek, kdy je žák ve škole. Doučování se koná v případě, že se na něj přihlásí minimálně 2 žáci.

Žáci, kteří mají o doučování zájem, se přihlásí na doučování nejpozději den předem. V případě, že doučování probíhá v pondělí, přihlásí se nejpozději předchozí pátek, kdy je žák ve škole. Doučování se koná v případě, že se na něj přihlásí minimálně 3 žáci.

 Žáci, kteří mají o doučování zájem, se přihlásí na doučování nejpozději den předem. V případě, že doučování probíhá v pondělí, přihlásí se nejpozději předchozí pátek, kdy je žák ve škole. Doučování se koná v případě, že se na něj přihlásí minimálně 3 žáci.

Budova Skuherského

Inventor Profesional – Mgr. Hellerová

 • ÚT sudé 14:40 – 16:20
 • ÚT liché 15:35 – 16:20

F1 – Ing. Jakeš

 • ÚT liché 14:30 – 15:30

Analýza dopravních nehod – praktická cvičení pro VOŠ – Ing. Kubeček

Turistický kroužek – Mgr. Hart, Mgr. Mráčková, Ing. Fau

 • PO 14:30 – 15:30

Modelářský kroužek 4x4 Land Rover – Mgr. Košíček, Mgr. Hodan

 • ČT 14:30 – 16:00

Anglický jazyk – PET FCE – Mgr. Peprná

 • ÚT 6:45 – 7:30

Anglický jazyk – Konz – Mgr. Peprná

 • ST 6:45 – 7:30
  Šablony ČT 7:00 : 7:45

Anglický jazyk PET FCE– Mgr. Bydžovská

 • ČT lichý 14:30 – 15:30
 • ÚT liché 15:30 – 16:30

Školní časopis - Mgr. Peprná, Mgr. Kaňka – průběžně

Seminář anglický jazyk - APT2 – Mgr. Westra

 • ST 7:00 - 7:45

Seminář matematika - APT2 – Mgr. Studený

 • ÚT 14:30 – 15:30

Seminář český jazyk - APT2 – Dr. Čápová

 • ÚT S 14:30 - 16:00

Budova Lidická

Kroužek anglického jazyka – příprava na PET - Mgr. Petrová

 • Středa 7:00 – 7:45 hodin
  učebna č. 1, budova Lidická

Kroužek Vedení účetnictví na PC - Ing. Korčáková

 • Pondělí 14:30 – 15:30 hodin
 • Místo konání: učebna č. 9, budova Lidická
 • Vedení účetnictví pomocí programu Pohoda

Kroužek Létá DRONEM - Ing. Jun

 • Čtvrtek 14:30 – 15.30 hodin, září – říjen, březen - červen
 • TJ Meteor

Budova Senovážné nám.

Seminář z matematiky (pro žáky 3.roč.) - Mgr. Reindlová

 • Sudý týden pondělí 14:30 hod. uč.č. 4

Seminář z matematiky (pro žáky 3. roč. ) - Mgr. Bartošová

 • Lichý týden pondělí 14:30 hod. uč.č. 1

Stavba RC modelů - Mgr. Kittel

 • Lichý týden pondělí 14:15 hod. uč.č.18

Kroužek posilování - Mgr. Somr

 • Sudý týden čtvrtek 14:00 – 15.30 hod.
 • Lichý týden pondělí 14:00 – 15:30 hod.

Šachový kroužek - Mgr. Hromádko

 • Sudý týden středa 14:20 hod. uč.č. 17

Modelování v SolidWorks - Ing. Masopustová

 • Lichý týden pondělí 15:00 – 15:45 uč.č.9

 

 

Kroužky a semináře

2018 -2019

TV Skuherského 3

 

Inventor Profesional – Mgr. Hellerová                         ÚT S 14:40 – 16:20

                                                                                     ÚT L 15:35 – 16:20

                                                                                    

 

F1 – Ing. Jakeš                                                              ÚT L 14:30 – 15:30      

Analýza dopravních nehod – praktická cvičení pro VOŠ – Ing. Kubeček

 

Turistický kroužek. – Mgr. Hart, Mgr. Mráčková          PO     14:30 – 15:30

                                    Ing. Fau

 

4x4 Land Rover – Mgr. Košíček, Mgr. Hodan              ST, ČT 14:30 – 16:00

Bude upřesněno po dohodě ze ZŠ Rožnov.

 

Anglický jazyk – PET FCE – Mgr. Peprná                   ÚT 6:45 – 7:30

 

Anglický jazyk – Konz – Mgr. Peprná                          ST 6:45 – 7:30

                            Šablony                                            ČT 7:00 : 7:45

 

Anglický jazyk PET FCE– Mgr. Bydžovská                ČTL  14:30 – 15:30                                                                                   ÚTL  15:30 – 16:30

 

Školní časopis      - Mgr. Peprná, Mgr. Kaňka – průběžně

 

Seminář anglický jazyk - APT2 – Mgr. Westra            ST     7:00 -  7:45                                                

Seminář matematika    - APT2 – Mgr. Studený          UT    14:30 – 15:30                                                                                

Seminář český jazyk     - APT2 – Dr. Čápová              UT S   14:30 - 16:00

Zimní období

Výuka

4. 9. 2018 – 21. 12. 2018 PE1,PE1k, PE2, PE2k
6. 9. 2018 – 21. 12. 2018 DSSVE1, DS2, SV2, DSSV1k, DSSV2k

Praxe

3. 9. 2018 – 21. 12. 2018 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Zkouškové období

3. 1. 2019 – 18. 1. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

Letní období

Výuka

21. 1. 2019 – 17. 5. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

14. 1. 2019 – 3. 5. 2019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Zkouškové období

20. 5. 2018 – 7. 6. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

6. 5. 2019 – 24. 5. 2019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Příprava na absolutorium

27. 5. 2019 – 31. 5. 2 019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Absolutoria

3. – 10. 6. 2019 DS3, SV3, DSSV3k, PE3, PE3k

Absolventské práce 3. ročníku

 • Termín odevzdání prací: 15. 3. 2019
 • Termín odevzdání posudků vedoucích a oponentů do 18. 4. 2019

Absolventské práce 2. ročníku

 • Vyhlášení témat pro absolventské práce zadávané 2. ročníku do 15. 3. 2019
 • Zadání absolventských prací 2. ročníku do 18. 4 .2019
 • Studenti samostatně vypracují osnovy absolventských prací a vedoucí je schválí nejpozději do 17. 5. 2019. Tato osnova je součástí dohody o provedení praxe ve třetím ročníku. Praxi budou studenti vykonávat s ohledem na zvolené téma absolventské práce.

Diagnostika a servis silničních vozidel, Strojírenská výroba

Předseda Mgr. Šárka Mikešová, Mgr. Soňa Amblerová
Místopředseda Ing. Jan Fau, Ing. Sedláková
Vedoucí učitel Mgr. Petr Hart, DiS, Ing. Vávra

Zkoušející/Přísedící
Anglický jazyk: Mgr. Hrubá / Mgr. Westra
Odborné předměty Ing. Hart DiS / Ing. Štěpánek

22. 11 2018
13:00 – zahájení absolutorií – kulturní místnost

Zkouška z odborných předmětů
13:00 – 13:40 – Nosek Michal

Obhajoba absolventských prací
vedoucí práce oponent
13:40 - 14:00 Chalupa Tomáš/Ing. Jakeš/Ing. Špoulová
14:00 - 14:20 Nosek Michal/Mgr. Košíček/Ing. Stráský

Zkouška z cizího jazyka – anglický jazyk
14:40 – 15:20
Nosek Michal

15:20 – porada komise, vyhlášení výsledků

29. 11. 2018 - předání diplomů a vysvědčení – 10:15

VOŠ, SPŠ automobilní a technická nabízí konzultace žákům MS4 v rámci přípravy na opravnou MZ  v jarním termínu.

Český jazyk středa lichá 9,30 - 10,15
Anglický jazyk středa lichá 10,35 - 11,20
  pondělí sudé 10,35 - 11,20
Německý jazyk středa lichá 13,00 - 13,45
Matematika středa lichá 8,30 - 10,15

Bližší informace Ing. Dana Tvrzická 602 167 762

Termíny práznin a předání vysvědčení 

 

Prázdniny
podzimní 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018
zimní 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
předání  pololetního vysvědčení 31. 1. 2019
pololetní 1. 2. 2019
jarní 4. 2. 2019 - 10. 2. 2019
velikonoční 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019
předání  vysvědčení 28. 6. 2019
letní prázdniny 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019

 

Termíny informačních schůzek rodičů

Budova 1. pololetí
2. pololetí
Skuherského 16. 11. 2018 (16:00 - 18:30)
12. 4. 2019 (16:00 - 18:30)
Lidická 16. 11. 2018 (16:00 - 18:30) 12. 4. 2019 (16:00 - 18:30)
Senovážné 9. 11. 2018 (16:00 - 18:30) 5. 4. 2019 (16:00 - 18:30)

Turistické dny

 • 26. 6. 2019  9:00-13:00
 • 27. 6. 2019 (9:00 - 11:00 třídnické práce)

 

Termíny praxí studijních oborů

Třída Termín
AT2 13. 5. - 24. 5. 2019
AT3a 1. 4. - 12. 4. 2019
D2a 13. 5. - 24. 5. 2019
D3a 23. 4. - 3. 5. 2019
D2b 13. 5. - 24. 5. 2019
D3b 13. 5. - 24. 5. 2019
P1 + DP1 13. 5. - 24. 5. 2019
APT1 23. 4. - 3. 5. 2019