Napsal: Ing. Jiří Kubeček

I letos se scházeli žáci třídy DS3 na kroužku k předmětu Analýza dopravních nehod pod mým vedením. Kromě již tradičních měření s vozidly žáků nebo proměření nestability jízdního kola, jsme prozkoumali reakční dobu řidiče při používání mobilního telefonu. 

VOŠ: PE 3, PE3k

Školní rok: 2017/2018

Vypracovali: Ing. Jaroslav Vrchota, Ing. Jan Jun,
Ing. Anna Korčáková, Ing. Romana Kojanová

Schválil: Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

VOŠ, SPŠ automobilní a technická přijme vyučující na HPP těchto zaměření:

  • Učitel/ka dopravních předmětů (požadována VŠ se zaměřením na dopravu)
  • Učitel/ka strojírenských předmětů (požadována VŠ technického směru)
  • Učitel/ka Tělesné výchovy (výhodou kombinace s Fyzikou nebo Základy techniky)
  • Učitel/ka odborného výcviku (vyučen, obor Automechanik + dokončené úplné střední vzdělání)
  • Učitel/ka odborného výcviku (vyučen, obor Zámečník, Nástrojař nebo Obraběč + dokončené úplné střední vzdělání)

Nástup od 27. 8. 2018

Informace na telefonním čísle 387 901 411 nebo mailem.

 

Seznam knižních titulů k MZ z Českého jazyka a literatury

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 23-45-M/01 Diagnostika motorových vozidel – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika a Elektrotechnika (témata PDF)
Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky – nejsou stanoveny.

Termíny práznin a předání vysvědčení 

 

Prázdniny
podzimní 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
zimní 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
předání  pololetního vysvědčení 1. 2. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní 12. 3. 2018 - 18. 3. 2018
velikonoční 29. 3. 2018 - 30. 3. 2018
předání  vysvědčení 29. 6. 2018
letní prázdniny 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

 

Termíny informačních schůzek rodičů

Budova 1. pololetí
2. pololetí
Skuherského 25. 11. 2017 (9:00)
6. 4. 2018 (16:00 - 18:30)
Lidická 25. 11. 2017 (9:00) 6. 4. 2018 (16:00 - 18:30)
Senovážné 24. 11. 2017 (16:00 - 18:30) 7. 4. 2018 (9:00)

Turistické dny

  • 27. 6. 2018  9:00-13:00
  • 28. 6. 2018 (9:00 - 11:00 třídnické práce)

 

Termíny praxí studijních oborů

Třída Termín
AT2 14. 5. - 25. 5. 2018
AT3a 9. 4. - 20. 4. 2018
AT3b 9. 4. - 20. 4. 2018
D2a 14. 5. - 25. 5. 2018
MT2 14. 5. - 25. 5. 2018
D3a 23. 4. - 4. 5. 2018
D2b 14. 5. - 25. 5. 2018
D3b 14. 5. - 25. 5. 2018
P1 + DP1 14. 5. - 25. 5. 2018
APT1 23. 4. - 4. 5. 2018

Termíny pedagogických rad

 
Pedagogické rady
1. pololetí 24. 1. 2018 - 14:30 Senovážné
  25. 1. 2018 - 14:30 Skuherského + Lidická
2. pololetí 26. 4. 2018 - 14:30 D4a, D4b, AT4, MS4, APT2, P2, P3d, Z3
  30. 5. 2018 3. ročníky OU, vysvědčení 31. 5. 2018
  26. 6. 2018 - 14:30 1. a 2. ročník Senovážné
  27. 6. 2018 - 14:30 1. až 3. ročník Skuherského + Lidická
Hodnotící pedagogické rady
1. pololetí 22. 11. 2017 Senovážné
  23. 11. 2017 Skuherského + Lidická
2. pololetí 4. 4. 2018 Senovážné
  5. 4. 2018 Skuherského + Lidická
Závěrečné pedagogické rady
  22. 12. 2017 konec kalendářního roku
  29. 6. 2018 konec školního roku

 

Termíny absolutorií studijních oborů VOŠ
Obor Termín
Předání
DS3, SV3, DSSV3k
4. - 14. 6. 2018
15. 6. 2018
PE3, PE3k
11. - 13. 6. 2018 15. 6. 2018

Konání absolutorií - obřadní síň Magistrátu města Č.B.