V níže uvedeném dokumentu jsou uvedeny termíny a komise pro konání opravných zkoušek pro žáky z budovy školy ve Skuherského ul.

Harmonogram

Změna termínu je možná, žáci o ní budou informováni.

Závěrečné zkoušky pro učňovské obory
Obor Písemná Výsledky písemné Praktická Ústní Výuční listy
3.AA + 3.AD

1. 6. 2017


2. 6. 2017 - test
AM, AEL

9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 20. 6. 2017

26. 6. 2017

13:00

DK Metropol

3.AB + 3.AC
9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 20. 6. 2017
3. AM 9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 22. 6. 2017
3.ZON (Z + N) 15. 6. 2017 12. - 15. 6. 2017 22. 6. 2017
3.E 10. 6. 2017 5. - 10. 6. 2017 19. 6. 2017
3.K
10. 6. 2017 2. - 9. 6. 2017 19. 6. 2017
3.ZON (O) 15. 6. 2017 12. - 14. 6. 2017 22. 6. 2017
3.LP (L) 8. 6. 2017 5. - 6. 6. 2017 15. 6. 2017
3.LP (P) 8. 6. 2017 5. - 7. 6. 2017 15. 6. 2017

 

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 pro žáky 1. ročníku studijních a učebních oborů se letos opět odehrálo ve velkém sále DK Metropol za bohaté účasti nejen těch, kterých se to týkalo, ale i jejich rodičů sourozenců a přátel. Shromážděné přivítal ředitel školy Bc. Jan Šindelář, popřál mnoho úspěchů ve studiu a dobrou spolupráci všech na co nejlepších studijních výsledcích. Následně se představili také zástupci ředitele pro teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Pak už se žáci spolu se svými třídními učiteli vydali na prohlídku jednotlivých školních budov.

Aktualizováno: Přijímací řízení se ve školním roce 2016/2017 koná bez přijímacích zkoušek pro učební obory a obory VOŠ. U studijních a učebních oborů s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a zájemce o nástavbové studium. Termíny přijímacího řízení vyhlášené MŠMT naleznete v tabulce na konci článku. Požadavky a další termíny pro zájemce o studium budou zveřejněny během škoního roku. Orientačně lze využít požadavky z minulého školního roku, které najdete v sekci Přijímací řízení. 

Termíny práznin a předání vysvědčení 

 

Prázdniny
podzimní 26. 10. 2016 - 27. 10. 2016
zimní 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
předání  pololetního vysvědčení 2. 2. 2017
pololetní 3. 2. 2017
jarní 6. 3. 2017 - 12. 3. 2017
velikonoční 13. 4. 2017 - 14. 4. 2017
předání  vysvědčení 30. 6. 2017
letní prázdniny 1. 7. 2017 - 1. 9. 2017

 

Termíny informačních schůzek rodičů

Budova 1. pololetí
2. pololetí
Skuherského 12. 11. 2016 (9:00)
7. 4. 2017 (16:00 - 18:30)
Lidická 12. 11. 2016 (9:00) 7. 4. 2017 (16:00 - 18:30)
Senovážné 11. 11. 2016 (16:00 - 18:30) 8. 4. 2017 (9:00)

Turistické dny

  • 28. 6. 2017  9:00-13:00
  • 29. 6. 2017 (do 11:00 třídnické práce)

 

Termíny praxí studijních oborů

Třída Termín
AT2a 15. 5. - 26. 5. 2017
AT2b 15. 5. - 27. 5. 2017
AT3 27. 3. - 7. 4. 2017
D2a 15. 5. - 26. 5. 2017
D3a 24. 4. - 5. 5. 2017
D2b 15. 5. - 26. 5. 2017
D3b 15. 5. - 26. 5. 2017
P1 + DP1 15. 5. - 26. 5. 2017
APT1 24. 4. - 5. 5. 2017

Termíny pedagogických rad

 
Pedagogické rady
1. pololetí 25. 1. 2017 - 14:30 Senovážné
  26. 1. 2017 - 14:30 Skuherského + Lidická
2. pololetí 26. 4. 2017 - 14:30 D4a, D4b, AT4a, AT4b, MS4, APT2, P2, P3d, Z3
  30. 5. 2017 3. ročníky OU, vysvědčení 31. 5. 2017
  27. 6. 2017 - 14:30 1. a 2. ročník Senovážné
  28. 6. 2017 - 14:30 1. až 3. ročník Skuherského + Lidická
Hodnotící pedagogické rady
1. pololetí 9. 11. 2016 Senovážné
  10. 11. 2016 Skuherského + Lidická
2. pololetí 5. 4. 2017 Senovážné
  6. 4. 2017 Skuherského + Lidická
Závěrečné pedagogické rady
  22. 12. 2016 konec kalendářního roku
  30. 6. 2017 konec školního roku

Termíny absolutorií a předání diplomů úspěšným studentům jednotlivých oborů VOŠ

Obor Absolutorium Předání
DS3, SV3, DSSV3k 4. 6. - 14. 6. 2017 16. 6. 2017
PE3, PE3k 6. 6. - 8. 6. 2017 9. 6. 2017