Termíny práznin a předání vysvědčení 

 

Prázdniny
podzimní 26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
zimní 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
předání  pololetního vysvědčení 1. 2. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní 12. 3. 2018 - 18. 3. 2018
velikonoční 29. 3. 2018 - 30. 3. 2018
předání  vysvědčení 29. 6. 2018
letní prázdniny 2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

 

Termíny informačních schůzek rodičů

Budova 1. pololetí
2. pololetí
Skuherského 25. 11. 2017 (9:00)
6. 4. 2018 (16:00 - 18:30)
Lidická 25. 11. 2017 (9:00) 6. 4. 2018 (16:00 - 18:30)
Senovážné 24. 11. 2017 (16:00 - 18:30) 7. 4. 2018 (9:00)

Turistické dny

  • 27. 6. 2018  9:00-13:00
  • 28. 6. 2018 (9:00 - 11:00 třídnické práce)

 

Termíny praxí studijních oborů

Třída Termín
AT2 14. 5. - 25. 5. 2018
AT3a 9. 4. - 20. 4. 2018
AT3b 9. 4. - 20. 4. 2018
D2a 14. 5. - 25. 5. 2018
MT2 14. 5. - 25. 5. 2018
D3a 23. 4. - 4. 5. 2018
D2b 14. 5. - 25. 5. 2018
D3b 14. 5. - 25. 5. 2018
P1 + DP1 14. 5. - 25. 5. 2018
APT1 23. 4. - 4. 5. 2018

Termíny pedagogických rad

 
Pedagogické rady
1. pololetí 24. 1. 2018 - 14:30 Senovážné
  25. 1. 2018 - 14:30 Skuherského + Lidická
2. pololetí 26. 4. 2018 - 14:30 D4a, D4b, AT4, MS4, APT2, P2, P3d, Z3
  30. 5. 2018 3. ročníky OU, vysvědčení 31. 5. 2018
  26. 6. 2018 - 14:30 1. a 2. ročník Senovážné
  27. 6. 2018 - 14:30 1. až 3. ročník Skuherského + Lidická
Hodnotící pedagogické rady
1. pololetí 22. 11. 2017 Senovážné
  23. 11. 2017 Skuherského + Lidická
2. pololetí 4. 4. 2018 Senovážné
  5. 4. 2018 Skuherského + Lidická
Závěrečné pedagogické rady
  22. 12. 2017 konec kalendářního roku
  29. 6. 2018 konec školního roku

Dne 4. září 2017 se ve velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích koná

Slavnostní zahájení školního roku

od 8,00 hodin pro žáky prvních ročníků maturitních oborů

od 9,00 hodin pro žáky prvních ročníků učebních oborů.

 

Srdečně zveme kromě rodičů také další rodinné příslušníky a přátele.

Termíny zahájení výuky oborů VOŠ denního i kombinovaného studia

V objektu školy v ulici J. Š. Baara (není-li uvedeno jinak)

Denní studium:

- DS1 Diagnostika a servis silničních vozidel 7. 9. 2017 7:50 uč. 3
- DS2 Diagnostika a servis silničních vozidel 7. 9. 2017 7:50 uč. 4
- SV1 Strojírenská výroba 7. 9. 2017 7:50 uč. 2
- SV1 Elektrotechnika 7. 9. 2017 7:50 uč. 2
- SV2 Strojírenská výroba 7. 9. 2017 7:50 uč. 4
- SV2 Elektrotechnika 7. 9. 2017 7:50 uč. 4

- PE1 Provoz a ekonomika dopravy 7. 9. 2017 7:50 Lidická 31, uč. 19
- PE2 Provoz a ekonomika dopravy 7. 9. 2017 7:50 Lidická 31, uč. 16

Kombinované studium:

- DSSV1k Diagnostika a servis silničních vozidel 8. 9. 2017 12:45 uč. 2
- DSSV1k Strojírenská výroba 8. 9. 2017 12:45 uč. 2
- DSSV2k Diagnostika a servis silničních vozidel 8. 9. 2017 12:45 uč. 6
- DSSV2k Strojírenská výroba 8. 9. 2017 12:45 uč. 6
- DSSV2k Elektrotechnika 8. 9. 2017 12:45 uč. 6

- PE1k Provoz a ekonomika dopravy 8. 9. 2015 12:45 Lidická 31, uč. 17
- PE2k Provoz a ekonomika dopravy 8. 9. 2015 12:45 Lidická 31, uč. 18

V níže uvedeném dokumentu jsou uvedeny termíny a komise pro konání opravných zkoušek pro žáky z budovy školy ve Skuherského ul.

Harmonogram

Změna termínu je možná, žáci o ní budou informováni.

Závěrečné zkoušky pro učňovské obory
Obor Písemná Výsledky písemné Praktická Ústní Výuční listy
3.AA + 3.AD

1. 6. 2017


2. 6. 2017 - test
AM, AEL

9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 20. 6. 2017

26. 6. 2017

13:00

DK Metropol

3.AB + 3.AC
9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 20. 6. 2017
3. AM 9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 22. 6. 2017
3.ZON (Z + N) 15. 6. 2017 12. - 15. 6. 2017 22. 6. 2017
3.E 10. 6. 2017 5. - 10. 6. 2017 19. 6. 2017
3.K
10. 6. 2017 2. - 9. 6. 2017 19. 6. 2017
3.ZON (O) 15. 6. 2017 12. - 14. 6. 2017 22. 6. 2017
3.LP (L) 8. 6. 2017 5. - 6. 6. 2017 15. 6. 2017
3.LP (P) 8. 6. 2017 5. - 7. 6. 2017 15. 6. 2017

 

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 pro žáky 1. ročníku studijních a učebních oborů se letos opět odehrálo ve velkém sále DK Metropol za bohaté účasti nejen těch, kterých se to týkalo, ale i jejich rodičů sourozenců a přátel. Shromážděné přivítal ředitel školy Bc. Jan Šindelář, popřál mnoho úspěchů ve studiu a dobrou spolupráci všech na co nejlepších studijních výsledcích. Následně se představili také zástupci ředitele pro teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Pak už se žáci spolu se svými třídními učiteli vydali na prohlídku jednotlivých školních budov.