Nová aplikace pro komfortní objednávání a odhlašování stravy z mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android.

Podívejte se, jak to funguje.

Aplikace je dostupná od verze programu Stravné 4.48 pro všechny strávníky zdarma.

Každý strávník, který se stravuje ve školní jídelně Žižkova, středisku praktického vyučování Rudolfovská a domově mládeže Trocnovská je povinen si zakoupit identifikační čip pro řádné zajištění evidence nároku a odběru stravy.

Cena čipu vč. DPH činí 116,- Kč

Dojde li ke ztrátě čipu, je strávník povinen neprodleně nahlásit ztrátu vedoucí školní jídelny z důvodu blokace a současně je povinen si zakoupit nový čip za plnou cenu, tj 116,- Kč

Po skončení řádné školní docházky může student do 15. července čip odevzdat a bude mu vrácena plná prodejní cena tj. 116,- Kč za předpokladu, že je čip funkční a není nadměrně poškozený.

V případě předčasného ukončení školní docházky budou studentu vráceny peníze za čip tehdy, jestliže ho vrátí do konce následujícího měsíce.

V Českých Budějovicích, dne 1.1. 2013

Zpracoval: ing. Jára Zdeněk

Schválil: Bc. Šindelář Jan, ředitel školy

 

Organizační řád školní jídelny Žižkova

při VOŠ a SPŠ automobilní a technické, Skuherského1274/3, České Budějovice

Kde se kdo stravuje

V naší škole je pro žáky zajištěno stravování a to jak v týdnech teoretického vyučování ve školní jídelně Žižkova, tak v týdnech praktické výuky ve stř. Rudolfovská, v ČSAD Jihotrans a autoservisech. Žáci ubytovaní v domově mládeže snídají a večeří v DM a obědvají ve ŠJ Žižkova nebo místě praktického vyučování.

Obědy  ve ŠJ Žižkova se vydávají od 11.30 do 14.30 hodin

Oběd se skládá z polévky, výběru ze dvou hlavních jídlel a nápojů. Součástí jsou saláty, ovoce nebo moučník - podle aktuálního jídelního lístku. Skladba jídelního lístku odpovídá výživovým normám. Sleduje se spotřeba ryb, luštěnin, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, na druhé straně také tuků a cukrů.

Výdej a objednávání stravy

Výdejní místo čipů pro žáky
ŠJ Žižkova,  pí. A.Chrástková
11.30 – 12.30
13.45 – 14.30
Výdejní místo pro žáky ubytované v DM Trocnovská
DM Trocnovská, pí. Mertlová
6.00 – 7.30
17.00 – 17.45
Pro žáky budovy Skuherského
Škola Skuherského, pí. Ševčíková
10.15 – 10.35

Úhrada stravy

Žáci

Úhrada stravy se  provádí předem na následující měsíc a to bezhotovostní (příkaz k inkasu) nebo hotovostní platbou (pokladna školy).

Při bezhotovostní úhradě je třeba vyplněný formulář „souhlas s inkasem stravného a ubytování“ nechat potvrdit peněžním ústavem,kde má strávník zřízený účet.

Funguje zálohový systém úhrady, tj. v týdnu od 20. do 25.  se vyinkasuje záloha na další měsíc.

Obědy nelze hradit složenkou!!

Obědy lze rovněž platit hotově v pokladně školy Skuherského u paní Slavíkové v době  od 7.00  do 15.00 hodin.

Při zaslání potvrzeného souhlasu s  inkasem ze sporožirových či běžných  účtů je automaticky přihlášena strava na celý následující měsíc (i v případě že strávník nemá zakoupený identifikační čip)nebo určité dny dle přání strávníka. Je povinnost každého strávníka, aby si v případě potřeby obědy sám odhlásil nebo přeobjednal. Jestliže chce ukončit nebo případně přerušit stravování na delší dobu, je jeho povinností toto oznámit kontaktním osobám  /uvedeným na konci/, aby se zablokovalo inkaso z vašich účtů. V případě že tak neučiníte, budou zálohy systémem automaticky strhávány i když nebude strava odebírána. Peníze za neodhlášenou a tudíž provařenou a nevyzvednutou stravu není možné vrátit.

Inkasní účet pro klienty České spořitelny (sporožiro) je 100192011/0800.

Inkasní účet pro klienty ostatních peněžních ústavů je 43830-231/0100.

Dospělí

Zaměstnanci školy a cizí strávníci si objednávají obědy sami přes internet.

Zaměstnanci hradí obědy zpětně srážkou ze mzdy, cizí strávníci platí hotově nebo úhradou faktury/firmy/. Strávníci si mohou vyzvednout objednávací čip a stravu pak objednávají přes web www.strava.cz buď z internetových kiosků v budovách školy nebo z jakéhokoli PC připojeného k internetu. Přihlašovací údaje obdrží strávníci společně s čipem.

Pořízení čipu pro vlastní odběr stravy a přihlášení k přístupu do systému www.strava.cz

Jakmile má strávník uhrazenou stravu, musí si pro vlastní odběr stravy zakoupit ve školní jídelně u pí. Chrástkové nebo v pokladně školy Skuherského u pí. Slavíkové  identifikační čip v ceně 116,- Kč.

Spolu s čipem obdrží strávník přihlašovací údaje k přístupu do stravovacího systému na elektronickém portálu www.strava.cz. Od následujícího dne, si strávník může odhlašovat nebo převolit obědy a to z jakéhokoliv PC připojeného k internetu nebo z internetových kiosků umístěných v budovách škol, DM, ŠJ Žižkova a stř. Rudolfovská. Dále zde získá informace o vyzvednutých a nevyzvednutých obědech a o platbách.

Uživatel /žák nebo i rodič/ si může na uvedenou e-mailovou adresu navolit zasílání zpráv:

  • potvrzení objednávky
  • výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

Výběr jídel

Kromě pátku je k dispozici výběr ze dvou jídel. Strávník si může sám převolit druhé jídlo ve ŠJ Žižkova /2 Z/. V případě, že se žák chce stravovat při týdnech praxe ve stř.Rudolfovská, volí jídla označená symbolem 1R nebo 2R. Když se bude stravovat na praxi v Jihotransu, musí dojít osobně za pí. Chrástkovou nebo pí. Slavíkovou, které mu obědy přeobjednají a zároveň mu vydají papírové stravenky „Madeta".

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují přes internet nejpozději jeden den /pouze pracovní/ předem do 12.00 hod. V případě nemoci je možné první den nepřítomnosti si oběd odhlásit do 9.00. hod. ráno, už pouze telefonicky ve ŠJ u pí. Chrástkové, nebo si oběd vyzvednout.

V případě nepřítomnosti ve škole nebo na pracovišti jsou strávníci povinni si obědy odhlásit s výjimkou prvního dne nemoci. Jestliže tak neučiní, zaplatí celou cenu oběda včetně řežijních nákladů tj. 79,- Kč.

Ztráta čipu

V případě, že si žák čip zapomene, dostane náhradní stravenku.

V případě ztráty čipu žák nepřijde o zaplacené obědy. Ztrátu nahlásí pí. Chrástkové nebo pí. Ševčíkové, ty čip zablokují a případný nálezce nezíská zaplacené jídlo. Pouze je nutné zakoupit čip nový.

Ceny jídel

Žáci
snídaně + přesnídávka
21,50 Kč
večeře + svačina
27,- Kč
obědy ŠJ Žižkova a stř. praktického vyučování Rudolfovská
25,- Kč
druhá večeře pro ubytované na DM 16,- Kč
Zaměstnanci (HPP)
obědy ŠJ Žižkova
11,50 Kč
Zaměstnanci (dohoda)
obědy ŠJ Žižkova
29,00 Kč
Zaměstnanci mají nárok na stravné až po odpracování 3 a více hodin.
Cizí strávníci
obědy ŠJ Žižkova
79,00 Kč

Ubytování

Cena ubytování je 800,- Kč na měsíc. Inkasuje se zároveň se stravou a to pouze jako u stravy, bezhotovostní (inkaso) nebo  hotovostní platbou předem na následující měsíc.

 Telefonické kontakty:

Školní jídelna Žižkova
387 312 324
pí. Chrástková
Škola Skuherského
387 901 413
pí. Ševčíková