Diagnostika a servis silničních vozidel, Strojírenská výroba

Předseda Mgr. Šárka Mikešová, Mgr. Soňa Amblerová
Místopředseda Ing. Jan Fau, Ing. Sedláková
Vedoucí učitel Mgr. Petr Hart, DiS, Ing. Vávra

Zkoušející/Přísedící
Anglický jazyk: Mgr. Hrubá / Mgr. Westra
Odborné předměty Ing. Hart DiS / Ing. Štěpánek

22. 11 2018
13:00 – zahájení absolutorií – kulturní místnost

Zkouška z odborných předmětů
13:00 – 13:40 – Nosek Michal

Obhajoba absolventských prací
vedoucí práce oponent
13:40 - 14:00 Chalupa Tomáš/Ing. Jakeš/Ing. Špoulová
14:00 - 14:20 Nosek Michal/Mgr. Košíček/Ing. Stráský

Zkouška z cizího jazyka – anglický jazyk
14:40 – 15:20
Nosek Michal

15:20 – porada komise, vyhlášení výsledků

29. 11. 2018 - předání diplomů a vysvědčení – 10:15

Termíny absolutorií a předání diplomů úspěšným studentům jednotlivých oborů VOŠ

Obor Absolutorium Předání
DS3, SV3, DSSV3k 3. 6. - 10. 6. 2019 14. 6. 2019
PE3, PE3k 3. 6. - 7. 6. 2019 14. 6. 2019

Absolventi Vyšší odborné školy, oboru Provoz a ekonomika dopravy převzali 13.6.2014 diplomy a vysvědčení o absolutoriu v obřadní síni českobudějovické radnice. Z celkového počtu šestnácti absolventů devět prospělo s vyznamenáním.

VOŠ: PE 3, PE3k

Školní rok: 2017/2018

Vypracovali: Ing. Jaroslav Vrchota, Ing. Jan Jun,
Ing. Anna Korčáková, Ing. Romana Kojanová

Schválil: Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

Dne 9. 6. 2014 byla na škola zahájena absolutoria pro denní i kombinované studium. Studenti VOŠ postupně obhajují absolventskou práci, konají zkoušku z odborných předmětů a cizího jazyka. Na fotografiích vidíme studenty oboru Diagnostika a servis silničních vozidel.

Ve dnech 8. – 17. června 2015 na škola proběhla absolutoria studentech a studentů vyšší odborné školy v denní i kombinované formě. Dne 19.6.2015 pak absolventů v obřadním sále českobudějovické radnice byly předány diplomy a vysvědčení o absolutoriu.