VOŠ: PE 3, PE3k

Školní rok: 2017/2018

Vypracovali: Ing. Jaroslav Vrchota, Ing. Jan Jun,
Ing. Anna Korčáková, Ing. Romana Kojanová

Schválil: Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

 

Termíny absolutorií studijních oborů VOŠ
Obor Termín
Předání
DS3, SV3, DSSV3k
4. - 14. 6. 2018
15. 6. 2018
PE3, PE3k
11. - 13. 6. 2018 15. 6. 2018

Konání absolutorií - obřadní síň Magistrátu města Č.B.

Dne 9. 6. 2014 byla na škola zahájena absolutoria pro denní i kombinované studium. Studenti VOŠ postupně obhajují absolventskou práci, konají zkoušku z odborných předmětů a cizího jazyka. Na fotografiích vidíme studenty oboru Diagnostika a servis silničních vozidel.

Ve dnech 8. – 17. června 2015 na škola proběhla absolutoria studentech a studentů vyšší odborné školy v denní i kombinované formě. Dne 19.6.2015 pak absolventů v obřadním sále českobudějovické radnice byly předány diplomy a vysvědčení o absolutoriu.

Absolventi Vyšší odborné školy, oboru Provoz a ekonomika dopravy převzali 13.6.2014 diplomy a vysvědčení o absolutoriu v obřadní síni českobudějovické radnice. Z celkového počtu šestnácti absolventů devět prospělo s vyznamenáním.