Diagnostika a servis silničních vozidel, Strojírenská výroba

Předseda Mgr. Šárka Mikešová, Mgr. Soňa Amblerová
Místopředseda Ing. Jan Fau, Ing. Sedláková
Vedoucí učitel Mgr. Petr Hart, DiS, Ing. Vávra

Zkoušející/Přísedící
Anglický jazyk: Mgr. Hrubá / Mgr. Westra
Odborné předměty Ing. Hart DiS / Ing. Štěpánek

22. 11 2018
13:00 – zahájení absolutorií – kulturní místnost

Zkouška z odborných předmětů
13:00 – 13:40 – Nosek Michal

Obhajoba absolventských prací
vedoucí práce oponent
13:40 - 14:00 Chalupa Tomáš/Ing. Jakeš/Ing. Špoulová
14:00 - 14:20 Nosek Michal/Mgr. Košíček/Ing. Stráský

Zkouška z cizího jazyka – anglický jazyk
14:40 – 15:20
Nosek Michal

15:20 – porada komise, vyhlášení výsledků

29. 11. 2018 - předání diplomů a vysvědčení – 10:15