Termíny absolutorií studijních oborů VOŠ
Obor Termín
Předání
DS3, SV3, DSSV3k
6. - 15. 6. 2016
17. 6. 2016
PE3, PE3k
7. - 9. 6. 2016 10. 6. 2016

Konání absolutorií - obřadní síň Magistrátu města Č.B.

  • 10. 6. 2016 od 15:00 – 16:30 hodin a
  • 17. 6. 2016 od 15:00 – 16:00 hodin.