Termíny absolutorií studijních oborů VOŠ
Obor Termín
Předání
DS3, SV3, DSSV3k
4. - 14. 6. 2018
15. 6. 2018
PE3, PE3k
11. - 13. 6. 2018 15. 6. 2018

Konání absolutorií - obřadní síň Magistrátu města Č.B.