Termíny a místo zahájení výuky studijních oborů VOŠ.

Budova školy v ulici J. Š. Baara (není-li uvedeno jinak)

Denní studium

DS1 Diagnostika a servis silničních vozidel Skuherského 3 6. 9. 2016 7:50 uč. 1
DS2 Diagnostika a servis silničních vozidel   6. 9. 2016 7:50 uč. 6
SV1 Strojírenská výroba   6. 9. 2016 7:50 uč. 2
SV2 Elektrotechnika   6. 9. 2016 7:50 uč. 5
SV2 Strojírenská výroba   6. 9. 2016 7:50 uč. 5

 

Kombinované studium

DSSV1k Diagnostika a servis silničních vozidel 9. 9. 2016 12:45 uč. 2 (AJ), 3(NJ)
DSSV1k Strojírenská výroba 9. 9. 2016 12:45 uč. 2 (AJ), 3(NJ)
DSSV2k Diagnostika a servis silničních vozidel 9. 9. 2016 12:45 uč. 6
DSSV2k Strojírenská výroba 9. 6. 2016 12:45 uč. 6

 

Budova školy Lidická

PE1 Provoz a ekonomika dopravy 2. 9. 2016 dle rozvrhu (viz zápis)
PE1k Provoz a ekonomika dopravy - kombinované 2. 9. 2016 od 14 hodin uč. 11
PE2 Provoz a ekonomika dopravy 2. 9. 2016 dle rozvrhu (viz zápis)
PE2k Provoz a ekonomika dopravy - kombinované 2. 9. 2016 od 14 hodin uč. 11
PE3 Provoz a ekonomika dopravy praxe viz zápis
PE3k Provoz a ekonomika dopravy - kombinované   viz zápis