Termíny absolutorií a předání diplomů úspěšným studentům jednotlivých oborů VOŠ

Obor Absolutorium Předání
DS3, SV3, DSSV3k 4. 6. - 14. 6. 2017 16. 6. 2017
PE3, PE3k 6. 6. - 8. 6. 2017 9. 6. 2017