Změna termínu je možná, žáci o ní budou informováni.

Závěrečné zkoušky pro učňovské obory
Obor Písemná Výsledky písemné Praktická Ústní Výuční listy
3.AA + 3.AD

1. 6. 2017


2. 6. 2017 - test
AM, AEL

9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 20. 6. 2017

26. 6. 2017

13:00

DK Metropol

3.AB + 3.AC
9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 20. 6. 2017
3. AM 9. 6. 2017 5. - 9. 6. 2017 22. 6. 2017
3.ZON (Z + N) 15. 6. 2017 12. - 15. 6. 2017 22. 6. 2017
3.E 10. 6. 2017 5. - 10. 6. 2017 19. 6. 2017
3.K
10. 6. 2017 2. - 9. 6. 2017 19. 6. 2017
3.ZON (O) 15. 6. 2017 12. - 14. 6. 2017 22. 6. 2017
3.LP (L) 8. 6. 2017 5. - 6. 6. 2017 15. 6. 2017
3.LP (P) 8. 6. 2017 5. - 7. 6. 2017 15. 6. 2017