Aktualizováno: Přijímací řízení se ve školním roce 2016/2017 koná bez přijímacích zkoušek pro učební obory a obory VOŠ. U studijních a učebních oborů s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a zájemce o nástavbové studium. Termíny přijímacího řízení vyhlášené MŠMT naleznete v tabulce na konci článku. Požadavky a další termíny pro zájemce o studium budou zveřejněny během škoního roku. Orientačně lze využít požadavky z minulého školního roku, které najdete v sekci Přijímací řízení. 

 

 

Přijímací řízení
Obory 1. termín
2. termín Náhradní 1. termín Náhradní 2. termín
pro ZŠ
12. 4. 2017
19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
pro nástavby
12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
pro dálkové studium 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
VOŠ 8. 6. 2017 (bez zkoušek) bude upřesněno    

 

Přihlášky ke studiu ve formátu PDF

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává od 22. 11. 2016 aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti. Vyplňování údaje „IZO školy“ je pro uchazeče snazší, protože identifikátor „IZO školy“ vyplní uchazeč podle ročníkového vysvědčení, ze kterého pořizuje opis na přihlášku, kde je identifikátor uveden v záhlaví vysvědčení. Podklady k vyplnění identifikátoru „RED IZO“ obdrží uchazeči od školy, ve které žák ukončil povinnou školní docházku a která potvrzuje údaje z vysvědčení.