Termíny zahájení výuky oborů VOŠ denního i kombinovaného studia

V objektu školy v ulici J. Š. Baara (není-li uvedeno jinak)

Denní studium:

- DS1 Diagnostika a servis silničních vozidel 7. 9. 2017 7:50 uč. 3
- DS2 Diagnostika a servis silničních vozidel 7. 9. 2017 7:50 uč. 4
- SV1 Strojírenská výroba 7. 9. 2017 7:50 uč. 2
- SV1 Elektrotechnika 7. 9. 2017 7:50 uč. 2
- SV2 Strojírenská výroba 7. 9. 2017 7:50 uč. 4
- SV2 Elektrotechnika 7. 9. 2017 7:50 uč. 4

- PE1 Provoz a ekonomika dopravy 7. 9. 2017 7:50 Lidická 31, uč. 19
- PE2 Provoz a ekonomika dopravy 7. 9. 2017 7:50 Lidická 31, uč. 16

Kombinované studium:

- DSSV1k Diagnostika a servis silničních vozidel 8. 9. 2017 12:45 uč. 2
- DSSV1k Strojírenská výroba 8. 9. 2017 12:45 uč. 2
- DSSV2k Diagnostika a servis silničních vozidel 8. 9. 2017 12:45 uč. 6
- DSSV2k Strojírenská výroba 8. 9. 2017 12:45 uč. 6
- DSSV2k Elektrotechnika 8. 9. 2017 12:45 uč. 6

- PE1k Provoz a ekonomika dopravy 8. 9. 2015 12:45 Lidická 31, uč. 17
- PE2k Provoz a ekonomika dopravy 8. 9. 2015 12:45 Lidická 31, uč. 18