Kompletní výsledky přijímacího řízení studijních oborů VOŠ pro školní rok 2018/2019 jsou uvedené v tabulkách v další části článku podle jednotlivých oborů a typů studia.

Autotronik

204 - Přijat

Mechanik seřizovač

316 - Přijat

Mechanik seřizovač - mechatronik

317 - Přijat

Podnikání

528 - Přijat

V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé učební obory. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

 

Ředitel školy rozhodl o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro absolventy základní školy. Termín podání přihlášky do druhého kola je 25. 5. 2018. Počty přijímaných pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny v tabulce.

Registrace k přijímacím zkouškám nanečisto dne 1. 3. 2018 bude ukončena dne 22. 2. 2018 ve 12:00.

za 1.termín: 10. 5. 2018  Matematika od 8:30,  Český jazyk od 10:50

za 2.termín: 11. 5. 2018  Matematika od 8:30,  Český jazyk od 10:50

Registrace pro přijímací zkoušky nanečisto v termínu 1. 2. 2018 bude ukončena 25. 1. 2018 ve 12:00.

Žádosti zaslané po tomto termínu budou zařazeny do druhého kola 1. 3. 2018.

V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé obory nástavbového studia. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Vzhledem k nebývalému zájmu o prohlídku prostor naší školy ze strany rodičů a zájemců o studium 
se vedení školy rozhodlo uspořádat pro všechny zájemce o studium a jejich rodiče 
mimořádný Den otevřených dveří, který se koná

ve čtvrtek 11. ledna 2018 odpoledne

Můžete navštívit libovolnou budovu školy, jejichž adresy a telefonní čísla na příslušné zástupce ředitele školy naleznete v Kontaktech 
a pro lepší orientaci Vám poslouží také níže uvedená tabulka s odkazy na mapu.

Vzhledem k probíhajícímu vyučování budou prohlídky budov organizovat jednotliví zástupci ředitele školy nebo vrchní mistři.

V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé studijní obory. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

 

Naše škola zve všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se koná

 

v sobotu 6. ledna 2018,

 


Zahájení programu je vždy v 9:00 a 10:30 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice (u hotelu Clarion).
Předpokládaný konec ve 13:00 hodin. Prohlédnout si můžete vybavení v učebnách teoretického a praktického vyučování
a získat veškeré informace potřebné pro Vaše rozhodování při výběru střední školy.

  

Těšíme se na Vaši návštěvu.