Naše škola zve všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se koná

 

v sobotu 10. listopadu 2018,

 

Zahájení programu je vždy v 9:00 a 10:30 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice (u hotelu Clarion).
Předpokládaný konec ve 13:00 hodin. Prohlédnout si můžete vybavení v učebnách teoretického a praktického vyučování
a získat veškeré informace potřebné pro Vaše rozhodování při výběru střední školy.

  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V těchto dnech můžete navštívit školu, prohlédnout si  vybavení na všech budovách školy a získat veškeré informace potřebné pro Vaše rozhodování při výběru střední školy:

sobota 10. listopadu 2018

sobota 8. prosince 2018

sobota 12. ledna 2019

Zahájení programu je vždy v 9:00 a 10:30 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice (u hotelu Clarion). Předpokládaný konec ve 13:00 hodin.


Poslední den otevřených dveří:

čtvrtek 17. ledna 2018 odpoledne. V této době můžete navštívit libovolnou budovu školy, jejichž adresy naleznete v Kontaktech.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé obory nástavbového studia. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Kompletní výsledky přijímacího řízení studijních oborů VOŠ pro školní rok 2018/2019 jsou uvedené v tabulkách v další části článku podle jednotlivých oborů a typů studia.

V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé studijní obory. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

 

Autotronik

204 - Přijat

Mechanik seřizovač

316 - Přijat

Mechanik seřizovač - mechatronik

317 - Přijat

Podnikání

528 - Přijat

V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé učební obory. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

 

Ředitel školy rozhodl o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro absolventy základní školy. Termín podání přihlášky do druhého kola je 25. 5. 2018. Počty přijímaných pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny v tabulce.

Registrace k přijímacím zkouškám nanečisto dne 1. 3. 2018 bude ukončena dne 22. 2. 2018 ve 12:00.

za 1.termín: 10. 5. 2018  Matematika od 8:30,  Český jazyk od 10:50

za 2.termín: 11. 5. 2018  Matematika od 8:30,  Český jazyk od 10:50

Registrace pro přijímací zkoušky nanečisto v termínu 1. 2. 2018 bude ukončena 25. 1. 2018 ve 12:00.

Žádosti zaslané po tomto termínu budou zařazeny do druhého kola 1. 3. 2018.