Výsledky přijímacího řízení pro studijní (maturitní) nástavbové obory podle kritérií pro přijetí uchazečů naleznete v níže uvedených tabulkách po jednotlivých oborech.

Nepřijati byli uchazeči, kteří nevykonali přijímací zkoušky.

Podnikání - denní

Pořadí přijati nepřijati
1 452 453
2 448  
3 467  
4 119  
5 450  
6 471  
7 470  
8 120  
9 468  
10 451  
11 110  
12 113  

 

Podnikání - dálkové

Pořadí přijati nepřijati
1 473 474
2 475  

 

Dopravní provoz

pořadí přijati
1 449
2 8
3 111

 

Provozní technika - denní

pořadí přijati
1 469

 

Provozní technika -dálkové

pořadí přijati
1 15
2 246