Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.

ŠVP - Mechanik seřizovač

ŠVP - Mechanik seřizovač - Mechatronik (od 2. ročníku)

Kód oboru: 23 - 45 - L / 01
Délka přípravy: 4 roky
Obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky pro přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Senovážné nám. 4, České Budějovice
Učební plán Mechanik seřizovač
Učební plán Mechanik seřizovač - Mechatronik

Popis oboru

Obor připravuje žáky pro seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství. Absolvent umí správně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, vyhledávat potřebné hodnoty v tabulkách a normách. Umí měřit měřidly a měřícími přístroji, osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup. Má předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích strojů s NC a CNC řízením a sestavování složitějších programů pro číslicově řízené obráběcí stroje. Od 2. ročníku je možný výběr jednoho ze dvou zaměření: Mechanik seřizovač nebo Mechatronik. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

O studenty oboru je zájemve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, obsluhu klasických obráběcích strojů - soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. Absolvent je během studia připravován i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Stipendijní program

Žáci se zaměřením Mechanik seřizovač - Mechatronik mají možnost získat stipendium od společnosti Robert Bosch České Budějovice s.r.o.  Stipendium lze získat od 2. ročníku v částce až 1500 Kč, ve třetím a čtvrtém ročníku až 1700 Kč. Firma Robert Bosch s.r.o. rovněž garantuje pracovní místo pro absolventa po ukončení studia. Podmínkou je podepsání sponzorské smlouvy.

Možnosti dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.