Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je velmi vysoká.

Dopravní provoz (37-41-L/503)

  • studium probíhá denní formou a je zakončeno maturitní zkouškou
  • nový obor zaměřený na přípravu řidičů mezinárodní dálkové dopravy a veřejné osobní linkové dopravy
  • studium určené pro absolventy učebních oborů automechanik, autoelektrikář, mechanik opravář
  • přijímací zkouška se nekoná
  • přihlášky podávejte na studijní oddělení v budově Skuherského 3, České Budějovice
  • aktuální počty přijímaných studentů a termíny odevzdání přihlášek najdete v sekci Přijímací zkoušky

Učební plán