V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé studijní obory. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

   

Autotronik

Pořadí přijetí Pořadí přijetí Pořadí přijetí
1 297 26 469 51 282
2 470 27 475 52 214
3 188 28 478 53 21
4 420 29 280 54 401
5 178 30 189 55 399
6 107 31 310 56 487
7 135 32 443 57 384
8 125 33 77    
9 229 34 134    
10 387 35 346    
11 219 36 138    
12 263 37 75    
13 240 38 493    
14 492 39 341    
15 200 40 411    
16 44 41 323    
17 417 42 381    
18 395 43 257    
19 474 44 196    
20 248 45 69    
21 206 46 260    
22 362 47 390    
23 344 48 447    
24 81 49 30    
25 300 50 36    

 

Provoz a ekonomika dopravy

Pořadí přijetí Pořadí přijetí
1 46 26 169
2 121 27 276
3 285 28 402
4 93    
5 133    
6 201    
7 100    
8 99    
9 439    
10 491    
11 242    
12 460    
13 168    
14 373    
15 195    
16 218    
17 255    
18 261    
19 289    
20 291    
21 50    
22 185    
23 408    
24 433    
25 414    

 

Dopravní prostředky - Diagnostika motorových vozidel

Pořadí přijetí Pořadí přijetí
1 368 26 40
2 72 27 325
3 187    
4 28    
5 230    
6 137    
7 223    
8 301    
9 292    
10 126    
11 332    
12 278    
13 281    
14 479    
15 18    
16 265    
17 76    
18 197    
19 38    
20 110    
21 139    
22 468    
23 449    
24 117    
25 471    

 

Dopravní prostředky - Konstrukce a design vozidel

Pořadí přijetí
1 520
2 355
3 73
4 106
5 203
6 29
7 259
8 109
9 524
10 115
11 228
12 210
13 267
14 142
15 60
16 198
17 472
18 450
19 495
20 88

 

Mechanik seřizovač

Pořadí přijetí Pořadí přijetí
1 404 26 233
2 343 27 424
3 421 28 466
4 172 29 307
5 436 30 316
6 432    
7 53    
8 249    
9 358    
10 57    
11 481    
12 250    
13 224    
14 216    
15 290    
16 212    
17 509    
18 158    
19 340    
20 64    
21 243    
22 437    
23 7    
24 389    
25 6    

 

Mechanik seřizovač - mechatronik

Pořadí přijetí Pořadí přijetí
1 356 26 360
2 205 27 74
3 296 28 293
4 119 29 165
5 183 30 279
6 342 31 383
7 87 32 465
8 403 33 309
9 144 34 190
10 245 35 217
11 105 36 400
12 79 37 334
13 127 38 480
14 91 39 521
15 160 40 156
16 232 41 98
17 124 42 455
18 264 43 258
19 122 44 254
20 34 45 423
21 199 46 37
22 244 47 405
23 445 48 317
24 512    
25 419    

 

Provoz a ekonomika dopravy - výrobní logistik

Pořadí přijetí
1 120
2 162
3 136
4 194
5 274
6 256
7 213
8 275