V níže uvedených tabulkách jsou informace o přijetí uchazečů na jednotlivé obory nástavbového studia. Uchazeč je přijat, je-li políčko ve sloupci "přijetí" s jeho registračním číslem bílé. Je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Podnikání - denní

Pořadí přijeti
1 207
2 527
3 500
4 526
5 528

 

Podnikání - dálkové

Pořadí přijeti
1 2
2 497

 

Podnikání - dopravní provoz - denní

Pořadí přijeti
1 335
2 336
3 288
4 499

 

Provozní technika - denní

Pořadí přijeti
1 502
2 498
3 501
4 523

 

Provozní technika - dálkové

Pořadí přijeti
1 1
2 503

 

Autotronik - denní

Pořadí přijati
1 519