Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č.353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se pro školní rok 2018 - 2019 přijímací řízení koná bez přijímacích zkoušek pro učební obory a obory VOŠ. U studijních a učebních oborů s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení (PDF aktualizováno)

 

Přijímací zkoušky zájemců hlásících se na maturitní obory se konají

Obory 1. termín
2. termín Náhradní 1. termín Náhradní 2. termín
pro ZŠ 12. 4. 2018 16. 4. 2018 11. 5. 2018 12. 5. 2018
pro nástavby 12. 4. 2018 16. 4. 2018 11. 5. 2018 12. 5. 2018
pro dálkové studium 12. 4. 2018 16. 4. 2018 11. 5. 2018 12. 5. 2018
VOŠ 8. 6. 2018 (bez zkoušek) bude upřesněno

 

od 8:00 v budově školy ve Skuherského ulici

Termín pro odevzdání přihlášky na SŠ a nástavbová studia je do 1. 3. 2018.

Termín pro odevzdání přihlášky na dálkové nástavbové studium je do 1. 3. 2018.

Přihlášky musí být potvrzené lékařem a školou kde nyní uchazeč studuje.

 

Přihlášky žáků prvních ročníků k ubytování na domově mládeže je nutné odevzdat do 20. 5. 2018

 

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF - aktualizováno)

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o přijetí ke studiu čtyřletých studijních oborů na naší škole pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby se uchazeči seznámili s podobou testů, vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek v naší škole. Z organizačních důvodů je nutné se ke zkoušce nanečisto zaregistrovat emailem.

Přijímací zkoušky nanečisto na všechny maturitní obory proběhnou v termínech:

1. února 2018

   7:45 Matematika

   10:00 Český jazyk

   registrace nejpozději do 25. 1. 2018 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. března 2018

   7:45 Matematika

   10:00 Český jazyk

   registrace nejpozději do 22. 2. 2018 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povolené pomůcky – psací a rýsovací potřeby. Pro účast je nutné se registrovat do výše uvedeného data na uvedený e-mail.

Zkoušky se konají v budově školy ve Skuherského ulici 3, České Budějovice

 

Přijímací řízení pro VOŠ

Termín odevzdání přihlášky na VOŠ je do 12. 5. 2018. Termín přijímacího řízení je 2. 6. 2018. Přihláška musí být potvrzená střední školou, nebo je nutné k přihlášce doložit úředně ověřené (matrika, notář, pošta) maturitní vysvědčení + vysvědčení ze závěrečného ročníku. U technických oborů musí být přihláška potvrzená lékařem. Poplatek za přihlášku se žádný neplatí.

 

Další informace o přijímacích zkouškách podají zástupci ředitele na jednotlivých budovách viz Kontakty

Vzory tiskopisů přihlášek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává od 22. 11. 2016 aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti. Vyplňování údaje „IZO školy“ je pro uchazeče snazší, protože identifikátor „IZO školy“ vyplní uchazeč podle ročníkového vysvědčení, ze kterého pořizuje opis na přihlášku, kde je identifikátor uveden v záhlaví vysvědčení. Podklady k vyplnění identifikátoru „RED IZO“ obdrží uchazeči od školy, ve které žák ukončil povinnou školní docházku a která potvrzuje údaje z vysvědčení.