Napsal: Filip Rada

Vlastně je nás pět kluků, které baví RC modely všeho, co jezdí, létá a plave. Nejvíc nám ale učarovaly modely aut a protože jsme docela šikovní na ruce, rádi zlepšujeme, vyrábíme a hlavně závodíme, oslovil nás pan učitel Kittel a stal se z nás jeden závodní tým, který měl reprezentovat školu v závodě RC modelů poháněných vodíkem a baterií. Tým, který musel všechno vymyslet, smontovat, vyzkoušet, prezentovat se natočeným videem a hlavně dobře závodit.

Napsali: Žáci třídy MS2

V úterý dne 10. dubna 2018, se od 10.00 hodin do 16.30 konal v tělocvičně naší školy další ročník „ Burzy firem“. Zástupci firem zde měli možnost blíže a nenásilnou formou seznámit žáky a rodiče
s nabídkou stipendií, s perspektivním zaměstnáním, s fungováním svých firem a jejich zaměřením , se zaměstnaneckými výhodami pracovníků a s možnostmi jejich dalšího rozvíjení a studia.

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 5/2017/18 ze dne 4.4.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Programem schůzky byla volba nového předsedy Spolku z důvodu odstoupení dosavadní předsedkyně p. Zasadilové, projednání předložených žádostí o příspěvek.

Novou předsedkyní Spolku rodičů se jednohlasně stala p. Lucie Krebsová, pro kterou hlasovali všichni zúčastnění delegáti Spolku.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50% a hromadné vstupné ve výši 50 % - exkurze dne 24.5.2018 vodní elektrárna Lipno, třída MS3, přeložila Ing. Kurčíková,
  • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % (vč. MHD) a hromadné vstupné ve výši 50% - návštěva Národního technického muzea, Pražského hradu dne 14.6.2018, třída MS 1, žádost předložila Ing. Kurčíková,
  • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % (vč. MHD), hromadné vstupné ve výši 50 % - návštěva Muzea Policie ČR, Národní památník hrdinů Heydrichiády, Praha, dne 6.6.2018, třída MS 2, předložila Ing. Masopustová,
  • příspěvek na pořízení dárkového poukazu pro 3 studentky třídy D2b, které se zúčastnily ve dnech 22. – 23.3.2018 celostátní soutěže Enersol 2018 v Plzni, a to ve výši 3x500,- Kč, žádost předložila dr. Hodinová,
  • příspěvek na pořízení dárkových poukazů pro 5 žáků školy, kteří výborně reprezentovali školu a umístili se na předních místech v soutěži Autoopravář Junior 2018, která proběhla ve dnech 26. – 28.3.2018 v Mladé Boleslavi, ve výši 5x500,- Kč, žádost Bc. Bendy,
  • finanční příspěvek na hromadné jízdné studentů školy, kteří se dne 6.3.2018 zúčastnili odborné exkurze do Motor Jikov Strojírenská a.s. Soběslav ve výši 50 % hromadného jízdného, třída D1a, žádost předložili Ing. Jelínek, Ing. Vilímková.

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 2.5.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 9.4.2018

Napsal: ING. ANNA KORČÁKOVÁ

Finanční gramotnost lze považovat za důležitou součást života každého člověka. Je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a říkají, jak s nimi správně zacházet v různých životních situacích.

Napsal: Kluci ze 3AA

Dne 4. dubna 2018 jsme jeli s paní učitelkou Bartošovou a paní učitelkou Glubišovou na exkurzi do automobilky ŠKODA v Mladé Boleslavi. Těšili jsme se, že si prohlédneme část provozu firmy a nakonec, že se podíváme do muzea.