Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 3/2018/19 ze dne 5.12.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku Spolku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek

Odsouhlasené finanční příspěvky:

 • na 3 dárkové poukazy ve výši 300,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili školní matematické olympiády v měsíci listopadu a prosinci 2018, žádost předložila Mgr. Bartošová;
 • příspěvek ve výši 50% hromadného vstupného pro žáky třídy D1b, kteří se zúčastní dne 18.12.2018 exkurze do Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, žádost předložila Mgr. Kroupová;
 • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se umístí na prvních třech místech ve školním turnaji ve futsalu, který proběhne dne 19.12.2018, žádost předložil Mgr. Jurák;
 • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili školního kola „Best in Deutsch“, které se uskutečnilo dne 20.11.2018, žádost předložila Mgr. Křížová;
 • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili školního kola „Best in English“, které se uskutečnilo dne 30.11.2018, žádost předložila Mgr. J. Petrová a
 • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy D4a, který se uskuteční dne 14.12.2018, žádost předložil Mgr. Košíček.

Vedení Spolku rodičů opětovně žádá o včasné podávání žádostí o příspěvek, napříště již nebude na tyto žádosti reagováno.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 9.1.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

 • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 7.12.2018

Za tým napsala: Lucie Horová

Na začátku listopadu 2018 se naše firma Turbo Trans CB, s.r.o. ze třídy D3b zúčastnila Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích. Byly to skvělé dny, plné překvapení a krásných zážitků.

V mezinárodní konkurenci 20 firem jsme vybojovali krásné 1. místo v kategorii prezentace. Bylo to pro nás veliké překvapení. Poté jsme vyhráli 1. místo v obchodování u Metropolitní univerzitní banky Praha.

Napsala: Mgr. Zdena Hellerová

Dne 9.11. 2018 se studenti oboru mechatronik ze třetího ročníku zúčastnili velmi zajímavé exkurze ve firmě Kuboušek.

Na českobudějovickém Výstavišti se od 7. listopadu 2018 konal již 24. ročník největší výstavní akce a prezentace středních škol a učilišť „ Vzdělání a řemeslo“. V rámci této výstavy zde 8. listopadu proběhl 4. ročník soutěže „ Talenty pro firmy“.

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 2/2018/19 ze dne 7.11.2018

Přítomni – viz prezenční listina
Omluvena – předsedkyně Spolku p. Lucie Krebsová

Schůzku Spolku zahájil místopředseda Ing. Čejka, seznámil přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek

Odsouhlasené finanční příspěvky:

 • příspěvek na dopravu ve výši 3.000,- Kč pro žáky prvních a druhých ročníků učňovských oborů (pracoviště školy Senovážné nám.), kteří navštíví v měsíci listopadu/prosinci 2018 exkurzi Techmanie Science Center Plzeň. Žádost předložila Mgr. Bartošová;
 • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro 45 žáků školy, kteří navštíví ve dnech 29. – 30.11.2018 průmyslový areál Vítkovice a Vojenské muzeum Králíky. Žádost předložil Mgr. Somr;
 • na dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák za 3. místo v okresním turnaji v kopané, který proběhl ve dnech 2. – 5.10.2018 v Českých Budějovicích (celkově 15 žáků). Žádost předložil Bc. Rossmann;
 • na dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro dva nejlepší žáky za soutěž Bobřík informatiky, který se uskuteční ve dnech 12. a 13.11.2018. Žádost předložila Mgr. Hodanová;
 • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy MS4, který se uskuteční dne 24.11.2018, žádost předložil Mgr. Kratochvíl;
 • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy AT4b, který se uskuteční dne 27.11.2018, žádost předložil Mgr. Kaňka;
 • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky tříd MT2 a APT1, kteří se zúčastnili MSV Brno dne 3.10.2018. Žádost předložila Ing. Vilímková;
 • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky tříd D4a a MT3, kteří se zúčastnili MSV Brno dne 3.10.2018. Žádost předložil Mgr. Košíček
 • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky tříd D2a, D3a a AT3, kteří se zúčastnili MSV Brno dne 3.10.2018. Žádost předložila Mgr. Hellerová

Místopředseda Spolku rodičů Ing. Čejka důrazně žádá o včasné podávání žádosti o příspěvek. V opačném případě nebudou tyto akceptovány.
Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 5.12.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

 • program – schvalování předložených žádostí, různé


Zapsala: L. Bočková


V Českých Budějovicích dne 9.11.2018