Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení devátého rébusu. V devátém kole máme pouze jednu úspěšnou řešitelku.
Chromá Yvetta PE2

1. Doprava – akce spojené s výukou:

 1. Praha 4.000,- Kč
 2. Jihlava, Plzeň 3.000,- Kč
 3. Mladá Boleslav, Brno 5.000,- Kč
 4. zahraničí max. 10.000,- Kč

2. Veřejná doprava (vlak, autobus) 50% hromadné jízdenky
3. Maturitní plesy 10.000,- Kč/1 třída
4. Vstupenky – kino, divadlo 50% hromadné vstupenky
5. Poukázka ve výši 300,- Kč:

 • vysvědčení – první tři žáci ve třídě/ročník
 • maturita – první tři žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
 • výuční list – první tři žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
 • umístění do 3. místa na soutěžích (krajské, celostátní kolo, turnaje pořádané školou)

6. V mimořádných případech (záchrana lidského života, majetku, atp.) – individuální výše

7. Podpora žáků ze sociálně slabých rodin v oblastech činnosti spolku – individuální výše

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 3/2017/18 ze dne 3.1.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Programem schůzky bylo přijetí dopracovaných stanov, projednání předložených žádostí o příspěvek.

Stanovy byly po zapracování připomínek členy spolku jednohlasně přijaty. Následně budou předány Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Místopředseda Ing. Čejka požádal o zveřejnění Pravidel pro přidělování příspěvku a nově schválených stanov Spolku na webových stránkách školy.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

 • Příspěvek na maturitní ples třídy MS4 konaný dne 2.12.2017 ve výši 10.000,- Kč, žádost předložila Ing. Masopustová.
 • Žádosti Mgr. Somra o příspěvek na Autosalon Ženeva (7.3.-10.3.2018) a p. Zajíčkové o vrácení zaplaceného příspěvku budou projednány na další schůzce spolku.

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 7.2.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

 • Program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 5. 1. 2018

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení osmého rébusu. Zde je seznam úspěšných řešitelů osmého kola.

Chromá Yvetta PE2
Šimková Martina D4b

Napsala: Ing. Dana Tvrzická

Naše škola se opět letos zúčastnila florbalového turnaje, který se konal 7. - 8. prosince v Otrokovicích. Na turnaji bojovala kromě nás také družstva z pořádajících Otrokovic, Moravského Krumlova, Prahy a Znojma.