Tisková zpráva

Dne 1.6.2006 byla do plného provozu uvedena Metropolitní síť České Budějovice, která byla pořízena díky finanční pomoci EU ze SROP, opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Síť je provozována VOŠ, SPŠ automobilní a technickou ve spolupráci se společností TranSoft a. s. a partnery projektu: DK Metropol, Jihotrans a. s. a Úřadem práce České Budějovice. U výše uvedených partnerů jsou instalovány počítačové kiosky umožňující vyhledávání užitečných informací na internetu. Vzhledem k veřejnému přístupu jsou zabezpečeny proti nevhodnému používání blokací určitých společensky nebezpečných témat. Celá síť je provozována jako rozšiřitelná o další subjekty, které budou mít zájem se připojit, především školy a veřejné instituce.

Celý projekt si klade následující cíle:

Obecným cílem projektu je zlepšení přístupu obyvatel města České Budějovice a okolí k moderním informačním a komunikačním technologiím a tím přispět k rozvoji kvalitního života tohoto města - metropole Jihočeského kraje.

Specifickým cílem projektu je vybudování metropolitní internetové sítě veřejné správy a veřejnosti včetně 4 přístupných míst na internet pro veřejnost, prostřednictvím kterých bude umožněn širokopásmový přístup k síti Internet a propojení všech pracovišť žadatele a dotčených budov ve vlastnictví partnerů do jedné internetové sítě.

Na základě projektu dojde ke zlepšení přístupu k informacím občanů města a okolí a zefektivnění komunikace v rámci institucí vzdělávání.

V neposlední řadě je projekt zaměřen na zpřístupnění informacím uchazečů o zaměstnání prostřednictvím veřejně přístupného místa v objektu Úřadu práce České Budějovice.

Základním předpokladem je provozování Metropolitní sítě v současné podobě po dobu minimálně 5 let, ale s ohledem na prudký rozvoj informačních technologií se předpokládá průběžné rozšiřování a modernizace tak, aby byly splněny cíle ohledně kvalitního veřejně přístupného širokopásmového připojení obyvatel. Projekt není komerční a ani nemá být konkurencí komerčním aktivitám, např. internetové kavárny. Spíše se jedná o určité doplnění služeb pro specifické skupiny obyvatel, resp. poskytnutí internetových služeb v místech a časech, které pro komerční subjekty nejsou finančně atraktivní.