V rámci soutěžního klání vystoupila se svými pracemi také čtyři soutěžní družstva z naší školy. Z úseku teoretického vyučování Lidická to byla dvojice studentek VOŠ třídy PE 1 ve složení Marie Leyerová a Mária Jirátová a dále tým ze SPŠ, třídy D3b, ve složení Lukáš Strapek a Martina Kýbusová. Třetím soutěžním týmem byli studenti VOŠ ze Skuherského ulice Filip Pech a Jakub Holický ze třídy D 3a. Čtvrtým a postoupivším týmem do celostátního kola v Jihlavě, byla dvojice Jakub Svoboda a Martin Svoboda ze třídy DS 2 z budovy Baarova.

Výkony jednotlivých soutěžících posuzovala odborná komise, složená ze zástupců podnikové sféry, školství a dalších odborných institucí. Členem poroty byl také vyučující z naší VOŠ, SPŠ automobilní a technické Ing.Fau. V průběhu celé soutěže se o servisní činnosti spojené s pořádáním této akce starali studentky VOŠ z úseku Lidická. Krajské kolo soutěže bylo zakončeno vyhlášením výsledků a předáním cen.

Další den, 3. 3. 2011 se konala v rámci této soutěže odborná exkurze pro soutěžící na Veletrh úspor energií v rakouském Wellsu. Skupinu studentů z naší školy doprovázel Ing.Vítězslav Ilko. Účast na tomto veletrhu se stala pro studenty příležitostí k seznámení s moderními trendy v oblasti úspor energií i k pobytu v odlišném jazykovém prostředí.

Atraktivita zvoleného tématu této soutěže vybízí k široké účasti v ní i v příštích letech, zveme tedy tímto i další studenty naší školy ke spolupráci při tvorbě soutěžních prací dalších ročníků ENERSOLU!!!

Za organizační tým ENERSOL VOŠ, SPŠ automobilní a technické

Ing.Ilko, Ing.Fau, Ing.Čejka, Ph.D.

Fotogalerie