Napsala: Mgr. Zdeňka Hellerová

V letošním školním roce se opět v zimních měsících uskutečnila celoškolní soutěž v konstrukci na 3D programech. Studenti měli přenést své představy a návrhy o ideální karosérii do počítačové formy.

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení dalšího, již třináctého rébusu. Úspěšně tento rébus vyřešila:

Chromá Yvetta PE2

Mgr. Andrea Peprná, vedoucí kroužku

Třetím rokem na naší škole funguje kroužek angličtiny, který připravuje zájemce z řad studentů na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z angličtiny PET (úroveň B1) a FCE (úroveň B2).
Rok od roku zájem o tento kroužek roste. Letos se na kroužku na zkoušky připravuje cca 18 studentů ze tříd MT1, AT2 , D3a a APT1.

Soustavná příprava přináší první ovoce, protože se letos podařilo dvěma studentům ze třídy D3a, Michalu Šmitmajerovi a Pavlu Štětinovi, úspěšně složit FCE zkoušku. Student druhého ročníku ze třídy AT2 Aleš Reif byl úspěšný ve složení PET zkoušky.

Ani úspěšné složení zkoušky nebrání klukům pokračovat v přípravě na zkoušku vyšší úrovně, což také dělají.

Získání mezinárodně uznávaného certifikátu opravňuje držitele ucházet se i v zahraničí o zajímavé pracovní posty a hlavně je to doklad, který má trvalou platnost.

 

Dne 22. 2. 2018 pořádala naše škola krajské kolo této již tradiční soutěže žáků 3. ročníků automobilních oborů. Zúčastnily se školy z Jihočeského kraje, vyučující učební obor AUTOMECHANIK. 

Výherci 1. kola soutěže

a) kategorie RUČNÍ KRESBA

1. místo – MATOUŠEK Matěj D 2a
2. místo – MANOLI Serghei D 2a
3. místo – BABICKÝ Luděk D 3a

b) kategorie KRESBA V PC PROGRAMU

1. místo – TROCHTA Matěj D 1a
2. místo – VOJTA Petr D 1a

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení dalšího, již dvanáctého rébusu. Úspěšně tento rébus vyřešily:
Chromá Yvetta PE2

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení devátého rébusu. V desátém kole máme opět pouze jednu úspěšnou řešitelku.

Chromá Yvetta PE2

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení jedenáctého rébusu. Úspěšně tento rébus vyřešily:
Chromá Yvetta PE2
Šimková Martina D4b

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení devátého rébusu. V devátém kole máme pouze jednu úspěšnou řešitelku.
Chromá Yvetta PE2

Mgr. Andrea Peprná

V úterý 23. ledna 2018 proběhla ústní část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Této části předcházela písemná část, která proběhla napříč třídami na všech budovách školy a spočívala ve splnění FCE testu, jeho gramatické části.

Napsala: Mgr. Jitka Hodanová

A máme zde vyhodnocení osmého rébusu. Zde je seznam úspěšných řešitelů osmého kola.

Chromá Yvetta PE2
Šimková Martina D4b