Jsme školicí středisko akreditované MŠMT pro projekt PI - Informační gramotnost v rámci SIPVZ a pro školení DVPP s akreditečními čísly: XXXXX
Úroveň Název kurzu Lektor
Z0 včetně ověření znalostí úrovně "Z" Mgr. Hodanová, Mgr. Slabý, Dr. Erhart, Ing. Čejka
P0 Úvodní modul Mgr. Hodanová, Mgr. Slabý, Dr. Erhart, Ing. Čejka
PJ Tabulkové kalkulátory Ing. Čejka
PX ICT ve výuce předmětu Matematika Mgr. Hodanová
PG Grafika a digitální fotografie PaedDr. Josef Erhart
PA AutoCAD Ing. Týma, Ing. Dohnal, Ing. Vlasák
S Počítačová grafika v programu Corel DRAW! Mgr. Karel Hodan
S Databázové systémy ve výuce informatiky Mgr. Karel Hodan
S Linux – využití ve školské praxi Mgr. Karel Hodan
S Interaktivní tabule jako součást elektronické prezentace Mgr. Karel Hodan