Informace ke smlouvě mezi VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice a Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni o uznávání výsledků studia na VOŠ a SPŠ v dalším studiu na FS ZČU

Na základě této smlouvy bude možné uznávat absolventům vyššího odborného studia na VOŠ a SPŠ v Českých Budějovicích oboru vzdělávání Diagnostika a servis silničních vozidel a Strojírenská výroba ve studijních předmětech FS ZČU, dle dodatku k této smlouvě.

 
V případě absolventů VOŠ výše uvedeného oboru vzdělávání, kteří začali studium dle původního vzdělávacího programu, tj. kteří byli přijati v roce 2006 a dříve, může být uznáno přibližně 30% ze studijních předmětů bakalářského studijního programu Strojírenství, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel – toto zaměření je na FS ZČU připravováno.

 
V případě absolventů VOŠ výše uvedeného oboru vzdělávání, kteří budou přijati do nově akreditovaného programu v roce 2007 a později, může být uznáno minimálně 50% ze studijních předmětů bakalářského studijního programu Strojírenství, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel, v případě, že při hodnocení výsledků studia na VOŠ splní v příslušných studijních předmětech  stanovenou úroveň.

 
V povinných vyučovacích předmětech, které mohou být v dalším studiu na FS ZČU uznávány, stanoví příslušný vyučující při zahájení studia dvě úrovně hodnocení:

 

  1. základní pro úspěšné absolvování VOŠ, která v dalším studiu nebude na FS uznávána

  2. vyšší, která kromě úspěšného absolvování VOŠ bude moci být v dalším studiu na FS ZČU uznávána

 

Kromě toho si budou moci zájemci o navazující bakalářské studium na FS ZČU zvolit jako volitelné ještě další studijní předměty, které mohou být v dalším studiu na FS ZČU také uznávány.