Základní informace o profesní způsobilosti a praxi lektorů

Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru

Zaměstnanci školy

Mgr. Karel Hodan – aprobace F-Vt. Po studiu na PF JČU, které ukončil v roce 1997 diplomovou prací na téma „Využití výpočetní techniky ve výuce fyziky“, působil jako lektor a později odborný konzultant ve firmě ISS Czech s.r.o., která se zabývala tvorbou podnikových informačních systémů a jejich implementací. Od roku 2000 spolumajitelem a kmenovým lektorem společnosti Školicí středisko „eM“ s.r.o., které je mimo jiné držitelem akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy (reference www.emskoleni.cz). V současné době působí na VOŠ, SPŠ automobilní, SOU dopravní a technické jako administrátor počítačové sítě a učitel ICT. Úzce spolupracuje s autory projektu REPAIR 2000 na integrace alternativních operačních systémů a GNU aplikací do výuky na středních školách. Držitel certifikátu MS Windows-Advanced (Computer Help 1997)

Externí pracovníci

Mgr. Martin Korous - aprobace F-Vt. Po studiu na PF JČU působí v Českých Budějovicích jako externí lektor v Pedagogickém centru, Středisku služeb školám s.r.o. a Školicím středisku „eM“ s.r.o. Je držitelem certifikace pro kurzy SIPVZ úrovně Z, P0 a PI - Publikování na internetu, Grafika a digitální fotografie. Kromě toho pracuje jako webdesigner viz. www.markonet.cz.