Během jarních prázdnin od 15. 2. do 19. 2. je škola otevřena od 8:00 do 14:00.

Pro uchazeče o studium je připraven hodinový online přenos s vedením školy ve dnech 12.1., 13.1. a 14.1.

Začátek bude vždy v 9 hodin, v 15 hodin a v 17 hodin. Těšíme se na Vaše dotazy.

Na níže uvedeném odkazu si můžete vybrat čas a připojit se:

http://www.impulsprokarieru.cz/skola/vyssi-odborna-skola-stredni-prumyslova-skola-automobilni-a-technicka

Dle nařízení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 , přechází škola od 4. 1. 2021 na distanční způsob výuky.

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu .

Bližší informace podají třídní učitelé a učitelé OV a PV .

Klidné prožití vánočních svátků,

v novém roce 2021 štěstí, zdraví přeje

VOŠ, SPŠ automobilní a technická

vanoce2020

LiveStream

Sobotní Živé vysílání proběhne na facebookové stránce školy včetně možnosti pokládat dotazy pomocí chatu. K dispozici budou dva obsahově stejné bloky, první od 9,00 a druhý od 11,00. Předpokládaná délka streamu je cca 1 hodina v závislosti na počtu dotazů. Pro ostatní zájemce je stále k dispozici offline prohlídka školy, po živém vysílání do ní budou doplněny nejzajímavější dotazy a odpovědi na ně včetně záznamu samotného vysílání.

Na základě nových protiepidemiologických opatření se od 7. prosince 2020 mění organizace výuky všech ročníků s výjimkou závěrečných, ty pokračují ve studiu dle stávajícího plánu.

 

Učební obory nastupují od 7. 12. 2020 dle platného rozvrhu ve ŠkoleOnLine včetně dělení na teoretické vyučování a praktický resp. odborný výcvik.

 

Studijní (maturitní a VOŠ) obory nastupují od 7. 12. 2020 na rotační výuku (střídání prezeční a distanční výuky po 1 týdnu) dle níže uvedené organizace pro jednotlivé třídy.

Na základě usnesení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví České republiky

dochází od středy 25. 11. 2020 pro žáky posledních ročníků maturitních a učebních oborů ke změně formy výuky,

a to z distanční na formu prezenční.

 

 

Od stejného data dochází u žáků ostatních ročníků k přechodu výuky odborného výcviku a praktického vyučování z distanční formy na formu prezenční.

 

Organizace výuky se řídí Metodickým pokynem ředitele školy č. 09/2020

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a Bezpečnostní rady Jihočeského kraje
vyhlašuje ředitel školy v pátek 25. září 2020

ředitelské volno,

které bude využito k technickému ověření případné budoucí distanční výuky. Žáci dostanou během čtvrtka 24. 9. 2020 příslušné pokyny od svých třídních učitelů.

 

 

Termíny informačních schůzek rodičů

Budova 1. pololetí
2. pololetí
Skuherského 6. 11. 2020 (16:00 - 18:30)
26. 3. 2021 (16:00 - 18:30)
Lidická 6. 11. 2020 (16:00 - 18:30) 26. 3. 2021 (16:00 - 18:30)
Senovážné 13. 11. 2020 (16:00 - 18:30) 9. 4. 2021 (16:00 - 18:30)

Turistické dny

  • 28. 6. 2021  9:00-13:00
  • 29. 6. 2021 (9:00 - 11:00 třídnické práce)

 

Termíny praxí studijních oborů

Třída Termín
AT2a,b 17.5. - 28. 5. 2021
AT3a,b 12. 4. - 23. 4. 2021
D2a 17.5. - 28. 5. 2021
D3a 26. 4. - 7. 5. 2021
D2b 17.5. - 28. 5. 2021
D3b 17.5. - 28. 5. 2021
P1 + DP1 17.5. - 28. 5. 2021
APT1 26. 4. - 7. 5. 2021