Informace o společné části MZ 

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury

Seznam maturitních témat k MZ z Anglického jazyka

Seznam maturitních témat k MZ z Německého jazyka

Informace o profilových zkouškách MZ

 

 

Ústní maturitní zkouška oboru Mechanik seřizovač se koná 19. 9. 2019 od 13 hod v budově na Senovážném náměstí učebna č. 6

Zápis VOŠ budovy Baarova

 • DSSVE2 – 29. 8. 2019 ve 12 hodin budova Skuherského, učebna č.15
 • DS3 – 29. 8. 2019 ve 12 hodin budova Skuherského, učebna č. 14
 • SV3 – 29. 8. 2019 ve 12 hodin budova Skuherského, učebna č. 16
 • DSSV3k – 29. 8. 2019 ve 12 hodin budova Skuherského, učebna č. 13

Zahájení výuky VOŠ budovy Baarova

Denní forma studia 5. 9. 2019

 1. ročník – obor Diagnostika a servis v 7:50 hod, budova Baarova, učebna č. 9
  obor Elektrotechnika v 8:35 hod, budova Baarova, učebna č. 3
 2. ročník – obor Diagnostika a servis v 7:50 hod, budova Baarova, učebna č. 2
 3. ročník – odborná praxe ve firmách

Kombinovaná forma 6.9.2019

 1. ročník – ve 12:45 hod na učebně č. 2
 2. ročník – ve 12:45 hod na učebně č. 6
 3. ročník – odborná praxe ve firmách

Ústní závěrečná zkouška se bude konat v budově školy v Baarově ulici dle následujícího časového rozpisu

17. 6. třída 3.E Učebna č. 5/6 čas zahájení 7:30

17.6. třída 3.AM Učebna č. 2/1 čas zahájení 7:40

17. 6. třída 3.K Učebna č.5/6 čas zahájení 12:00

18. 6. třída 3.Z Učebna č. 8/9 čas zahájení 7:30

18. 6. třída 3.AA Učebna č. 2/1 čas zahájení 7:50

18. 6. třída 3.AB - MOTO Učebna č. 5/6 čas zahájení 7:40

19. 6. třída 3.AA Učebna č. 2/1 čas zahájení 7:50

19. 6. třída 3.AB - AUTO Učebna č. 5/6 čas zahájení 7:40

19. 6. třída 3.O Učebna č. 8/9 čas zahájení 7:30

20. 6. třída 3.N Učebna č. 8/9 čas zahájení 7:30

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Provoz a ekonomika dopravy

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Strojírenská výroba

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Elektrotechnika

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Diagnostika a servis silničních vozidel

V objektu školy v ulici J. Š. Baara

Třída DS3 dne 14.1.2019 od 7:50 na učebně č. 9
Třída SV3 dne 14.1.2019 od 7:50 na učebně č. 8
Třída DSSV3k dne 18.1.2019 od 12:45 na učebně č. 7, 9

V objektu školy Lidická

Třída PE3 dne 14.1.2019 od 7:50 na učebně č. 15
Třída PE3k dne 18.1.2019 od 15:00 na učebně č. 15

Žáci, kteří mají o doučování zájem, se přihlásí na doučování nejpozději den předem. V případě, že doučování probíhá v pondělí, přihlásí se nejpozději předchozí pátek, kdy je žák ve škole. Doučování se koná v případě, že se na něj přihlásí minimálně 2 žáci.

Žáci, kteří mají o doučování zájem, se přihlásí na doučování nejpozději den předem. V případě, že doučování probíhá v pondělí, přihlásí se nejpozději předchozí pátek, kdy je žák ve škole. Doučování se koná v případě, že se na něj přihlásí minimálně 3 žáci.

 Žáci, kteří mají o doučování zájem, se přihlásí na doučování nejpozději den předem. V případě, že doučování probíhá v pondělí, přihlásí se nejpozději předchozí pátek, kdy je žák ve škole. Doučování se koná v případě, že se na něj přihlásí minimálně 3 žáci.

Budova Skuherského

Inventor Profesional – Mgr. Hellerová

 • ÚT sudé 14:40 – 16:20
 • ÚT liché 15:35 – 16:20

F1 – Ing. Jakeš

 • ÚT liché 14:30 – 15:30

Analýza dopravních nehod – praktická cvičení pro VOŠ – Ing. Kubeček

Turistický kroužek – Mgr. Hart, Mgr. Mráčková, Ing. Fau

 • PO 14:30 – 15:30

Modelářský kroužek 4x4 Land Rover – Mgr. Košíček, Mgr. Hodan

 • ČT 14:30 – 16:00

Anglický jazyk – PET FCE – Mgr. Peprná

 • ÚT 6:45 – 7:30

Anglický jazyk – Konz – Mgr. Peprná

 • ST 6:45 – 7:30
  Šablony ČT 7:00 : 7:45

Anglický jazyk PET FCE– Mgr. Bydžovská

 • ČT lichý 14:30 – 15:30
 • ÚT liché 15:30 – 16:30

Školní časopis - Mgr. Peprná, Mgr. Kaňka – průběžně

Seminář anglický jazyk - APT2 – Mgr. Westra

 • ST 7:00 - 7:45

Seminář matematika - APT2 – Mgr. Studený

 • ÚT 14:30 – 15:30

Seminář český jazyk - APT2 – Dr. Čápová

 • ÚT S 14:30 - 16:00

Budova Lidická

Kroužek anglického jazyka – příprava na PET - Mgr. Petrová

 • Středa 7:00 – 7:45 hodin
  učebna č. 1, budova Lidická

Kroužek Vedení účetnictví na PC - Ing. Korčáková

 • Pondělí 14:30 – 15:30 hodin
 • Místo konání: učebna č. 9, budova Lidická
 • Vedení účetnictví pomocí programu Pohoda

Kroužek Létá DRONEM - Ing. Jun

 • Čtvrtek 14:30 – 15.30 hodin, září – říjen, březen - červen
 • TJ Meteor

Budova Senovážné nám.

Seminář z matematiky (pro žáky 3.roč.) - Mgr. Reindlová

 • Sudý týden pondělí 14:30 hod. uč.č. 4

Seminář z matematiky (pro žáky 3. roč. ) - Mgr. Bartošová

 • Lichý týden pondělí 14:30 hod. uč.č. 1

Stavba RC modelů - Mgr. Kittel

 • Lichý týden pondělí 14:15 hod. uč.č.18

Kroužek posilování - Mgr. Somr

 • Sudý týden čtvrtek 14:00 – 15.30 hod.
 • Lichý týden pondělí 14:00 – 15:30 hod.

Šachový kroužek - Mgr. Hromádko

 • Sudý týden středa 14:20 hod. uč.č. 17

Modelování v SolidWorks - Ing. Masopustová

 • Lichý týden pondělí 15:00 – 15:45 uč.č.9

 

 

Kroužky a semináře

2018 -2019

TV Skuherského 3

 

Inventor Profesional – Mgr. Hellerová                         ÚT S 14:40 – 16:20

                                                                                     ÚT L 15:35 – 16:20

                                                                                    

 

F1 – Ing. Jakeš                                                              ÚT L 14:30 – 15:30      

Analýza dopravních nehod – praktická cvičení pro VOŠ – Ing. Kubeček

 

Turistický kroužek. – Mgr. Hart, Mgr. Mráčková          PO     14:30 – 15:30

                                    Ing. Fau

 

4x4 Land Rover – Mgr. Košíček, Mgr. Hodan              ST, ČT 14:30 – 16:00

Bude upřesněno po dohodě ze ZŠ Rožnov.

 

Anglický jazyk – PET FCE – Mgr. Peprná                   ÚT 6:45 – 7:30

 

Anglický jazyk – Konz – Mgr. Peprná                          ST 6:45 – 7:30

                            Šablony                                            ČT 7:00 : 7:45

 

Anglický jazyk PET FCE– Mgr. Bydžovská                ČTL  14:30 – 15:30                                                                                   ÚTL  15:30 – 16:30

 

Školní časopis      - Mgr. Peprná, Mgr. Kaňka – průběžně

 

Seminář anglický jazyk - APT2 – Mgr. Westra            ST     7:00 -  7:45                                                

Seminář matematika    - APT2 – Mgr. Studený          UT    14:30 – 15:30                                                                                

Seminář český jazyk     - APT2 – Dr. Čápová              UT S   14:30 - 16:00

Zimní období

Výuka

4. 9. 2018 – 21. 12. 2018 PE1,PE1k, PE2, PE2k
6. 9. 2018 – 21. 12. 2018 DSSVE1, DS2, SV2, DSSV1k, DSSV2k

Praxe

3. 9. 2018 – 21. 12. 2018 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Zkouškové období

3. 1. 2019 – 18. 1. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

Letní období

Výuka

21. 1. 2019 – 17. 5. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

14. 1. 2019 – 3. 5. 2019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Zkouškové období

20. 5. 2018 – 7. 6. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

6. 5. 2019 – 24. 5. 2019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Příprava na absolutorium

27. 5. 2019 – 31. 5. 2 019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Absolutoria

3. – 10. 6. 2019 DS3, SV3, DSSV3k, PE3, PE3k

Absolventské práce 3. ročníku

 • Termín odevzdání prací: 15. 3. 2019
 • Termín odevzdání posudků vedoucích a oponentů do 18. 4. 2019

Absolventské práce 2. ročníku

 • Vyhlášení témat pro absolventské práce zadávané 2. ročníku do 15. 3. 2019
 • Zadání absolventských prací 2. ročníku do 18. 4 .2019
 • Studenti samostatně vypracují osnovy absolventských prací a vedoucí je schválí nejpozději do 17. 5. 2019. Tato osnova je součástí dohody o provedení praxe ve třetím ročníku. Praxi budou studenti vykonávat s ohledem na zvolené téma absolventské práce.