Zájemci o ubytování v domově mládeže Trocnovská 2a, České Budějovice ve školním roce 2013/2014 zašlou vyplněnou Přihlášku do DM na adresu školy nejpozději do 11. 5. 2013.

DM poskytuje ubytování z kapacitních důvodů pouze chlapcům učebních a studijních oborů.

Cena ubytování: 800,- Kč/měsíc

Cena stravného: 73,50 Kč/den