Informace o společné části MZ 

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury - budova Skuherského

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury - budova Lidická

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury - budova Senovážné

Seznam maturitních témat k MZ z Anglického jazyka

Seznam maturitních témat k MZ z Německého jazyka

Informace o profilových zkouškách MZ

 

 

Povinné předměty

Nepovinné předměty   

 • Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz- ústní
 • Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Dynamika soustavy bodů, těleso
 4. Mechanika kapalin
 5. Mechanika plynů
 6. Molekulová fyzika
 7. Termika
 8. Mechanické kmitání
 9. Mechanické vlnění
 10. Akustika
 11. Elektrický náboj, elektrické pole
 12. Elektrický proud v kovech
 13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
 14. Magnetismus
 15. Elektromagnetismus
 16. Geometrická optika
 17. Kvantová optika
 18. Fyzika elektronového obalu
 19. Atomové jádro, radioaktivita
 20. Jaderná energie

ICT – ústní

 1. Hardware – základní pojmy
 2. Software – základní pojmy
 3. Počítačové periférie
 4. Algoritmizace
 5. Výroková logika
 6. Číselné soustavy
 7. Soubor a složka
 8. Operační systém
 9. Počítačové sítě
 10. Internet
 11. Elektronická pošta
 12. Textové editory
 13. Tabulkové procesory – tabulky
 14. Tabulkové procesory - grafy
 15. Prezentace
 16. www stránky
 17. Relační databáze
 18. Počítačová grafika
 19. Antivirové programy
 20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz

Fyzika – ústní

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Dynamika soustavy bodů, těleso
4. Mechanika kapalin
5. Mechanika plynů
6. Molekulová fyzika
7. Termika
8. Mechanické kmitání
9. Mechanické vlnění
10. Akustika
11. Elektrický náboj, elektrické pole
12. Elektrický proud v kovech
13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
14. Magnetismus
15. Elektromagnetismus
16. Geometrická optika
17. Kvantová optika
18. Fyzika elektronového obalu
19. Atomové jádro, radioaktivita
20. Jaderná energie

ICT – ústní

1. Hardware – základní pojmy
2. Software – základní pojmy
3. Počítačové periférie
4. Algoritmizace
5. Výroková logika
6. Číselné soustavy
7. Soubor a složka
8. Operační systém
9. Počítačové sítě
10. Internet
11. Elektronická pošta
12. Textové editory
13. Tabulkové procesory – tabulky
14. Tabulkové procesory - grafy
15. Prezentace
16. www stránky
17. Relační databáze
18. Počítačová grafika
19. Antivirové programy
20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

 1. Praktická zkouška – forma praktická – témata viz soubor (PDF) Praktická diagnostika MV autotronik autotronik nástavba
 2. Odborné předměty – forma ústní – témata viz soubor (PDF) Autotronik ústní

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz - ústní

Fyzika – ústní:

  1. Kinematika hmotného bodu
  2. Dynamika hmotného bodu
  3. Dynamika soustavy bodů, těleso
  4. Mechanika kapalin
  5. Mechanika plynů
  6. Molekulová fyzika
  7. Termika
  8. Mechanické kmitání
  9. Mechanické vlnění
  10. Akustika
  11. Elektrický náboj, elektrické pole
  12. Elektrický proud v kovech
  13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
  14. Magnetismus
  15. Elektromagnetismus
  16. Geometrická optika
  17. Kvantová optika
  18. Fyzika elektronového obalu
  19. Atomové jádro, radioaktivita
  20. Jaderná energie

ICT – ústní:

  1. Hardware – základní pojmy
  2. Software – základní pojmy
  3. Počítačové periférie
  4. Algoritmizace
  5. Výroková logika
  6. Číselné soustavy
  7. Soubor a složka
  8. Operační systém
  9. Počítačové sítě
  10. Internet
  11. Elektronická pošta
  12. Textové editory
  13. Tabulkové procesory – tabulky
  14. Tabulkové procesory - grafy
  15. Prezentace
  16. www stránky
  17. Relační databáze
  18. Počítačová grafika
  19. Antivirové programy
  20. Aplikace z příslušné profesní oblasti