Povinné předměty

Nepovinné předměty

Matematika (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz

Cizí jazyk (není-li součástí povinné zkoušky) – obsah je dán aktuálně platným katalogem požadavků www.cermat.cz

Fyzika – ústní

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Dynamika soustavy bodů, těleso
4. Mechanika kapalin
5. Mechanika plynů
6. Molekulová fyzika
7. Termika
8. Mechanické kmitání
9. Mechanické vlnění
10. Akustika
11. Elektrický náboj, elektrické pole
12. Elektrický proud v kovech
13. Elektrický proud v kapalinách a plynech
14. Magnetismus
15. Elektromagnetismus
16. Geometrická optika
17. Kvantová optika
18. Fyzika elektronového obalu
19. Atomové jádro, radioaktivita
20. Jaderná energie

ICT – ústní

1. Hardware – základní pojmy
2. Software – základní pojmy
3. Počítačové periférie
4. Algoritmizace
5. Výroková logika
6. Číselné soustavy
7. Soubor a složka
8. Operační systém
9. Počítačové sítě
10. Internet
11. Elektronická pošta
12. Textové editory
13. Tabulkové procesory – tabulky
14. Tabulkové procesory - grafy
15. Prezentace
16. www stránky
17. Relační databáze
18. Počítačová grafika
19. Antivirové programy
20. Aplikace z příslušné profesní oblasti