Rozhodnutí ředitele školy č. 1/2021 ze dne 29. 3. 2021

V souladu s platnou legislativou, na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. 3. 2021 určil ředitel školy tuto nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve šk. roce 2020/21:

 

Čtyřleté studijní obory

Obor vzdělání: Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Odborné předměty ekonomické
2. Odborné předměty dopravní
3. Praktická zkouška (písemná forma) z odborných předmětů

Obor vzdělání: Dopravní prostředky (23-45-M/01)
ŠVP Diagnostika motorových vozidel
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika, Elektrotechnika
2. Praktická zkouška

ŠVP Konstrukce a design vozidel
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Silniční vozidla, CAD motorových vozidel
2. Praktická zkouška – obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: Autotronik (39-41-L/01)
ŠVP Autotronik
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Technologie, Mechatronika, Elektronika
2. Praktická zkouška

Obor vzdělání Mechanik seřizovač (23-45-L/01)
ŠVP Mechanik seřizovač
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Technologie, Technologická cvičení, Technická dokumentace, Stroje a zařízení, Strojírenská technologie
2. Praktická zkouška

ŠVP Mechanik seřizovač - Mechatronik
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Technologie, Mechatronika, Elektronika
2. Praktická zkouška

Nástavbové studium

Obor vzdělání Podnikání (64-41-L/51)
ŠVP Podnikání (denní dvouleté nebo dálkové tříleté studium)
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Odborné předměty ekonomické
2. Praktická zkouška (písemná forma) z odborných předmětů

Obor vzdělání Dopravní provoz denní dvouleté studium (64-41-L/51)
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Odborné předměty dopravní a ekonomické
2. Praktická zkouška (písemná forma) z odborných předmětů

Obor vzdělání Autotronik 39-41-L/51
ŠVP Autotronik (denní dvouleté studium)
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Motorová vozidla, Technologie oprav vozidel, Elektrotechnika, Autoelektronika
2. Praktická zkouška

Obor vzdělání Provozní technika (23-43-L/51)
ŠVP Provozní technika (denní dvouleté nebo dálkové tříleté studium)
Dobrovolné ústní zkoušky:
1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška (školní seznam literárních děl)
2. Cizí jazyk (v případě, že žák ve společné části nezvolil matematiku) – anglický jazyk, německý jazyk
Povinné ústní zkoušky (profilové zkoušky):
1. Mechanika, Stroje a zařízení, NC stroje, Technologie montáží a oprav, Strojírenská technologie
2. Praktická zkouška – obhajoba maturitní práce

Pokud se žák, který je ve šk. roce 2020/21 žákem posledního ročníku, rozhodne vykonat dobrovolně ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky nebude na vysvědčení uveden. Žák nebude z příslušného předmětu hodnocen. Totéž platí, pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluvenou nebo neomluvenou absencí).

 

V Českých Budějovicích 29.3.2021

Bc. Jan Šindelář
ředitel školy