Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Provoz a ekonomika dopravy

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Strojírenská výroba

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Elektrotechnika

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Diagnostika a servis silničních vozidel

Termíny absolutorií a předání diplomů úspěšným studentům jednotlivých oborů VOŠ

Obor Absolutorium Předání
DS3, SV3, DSSV3k 3. 6. - 10. 6. 2019 14. 6. 2019
PE3, PE3k 10. 6. - 11. 6. 2019 14. 6. 2019

Dne 9. 6. 2014 byla na škola zahájena absolutoria pro denní i kombinované studium. Studenti VOŠ postupně obhajují absolventskou práci, konají zkoušku z odborných předmětů a cizího jazyka. Na fotografiích vidíme studenty oboru Diagnostika a servis silničních vozidel.

Ve dnech 8. – 17. června 2015 na škola proběhla absolutoria studentech a studentů vyšší odborné školy v denní i kombinované formě. Dne 19.6.2015 pak absolventů v obřadním sále českobudějovické radnice byly předány diplomy a vysvědčení o absolutoriu.

Absolventi Vyšší odborné školy, oboru Provoz a ekonomika dopravy převzali 13.6.2014 diplomy a vysvědčení o absolutoriu v obřadní síni českobudějovické radnice. Z celkového počtu šestnácti absolventů devět prospělo s vyznamenáním.