Termíny absolutorií a předání diplomů úspěšným studentům jednotlivých oborů VOŠ

Obor Absolutorium Předání
DS3, SV3, DSSV3k 3. 6. - 10. 6. 2019 14. 6. 2019
PE3, PE3k 10. 6. - 11. 6. 2019 14. 6. 2019