Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Provoz a ekonomika dopravy

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Strojírenská výroba

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Elektrotechnika

Okruhy k absolutoriu z odborných předmětů - Diagnostika a servis silničních vozidel