VOŠ, SPŠ automobilní a technická nabízí konzultace žákům MS4 v rámci přípravy na opravnou MZ  v jarním termínu.

Český jazyk středa lichá 9,30 - 10,15
Anglický jazyk středa lichá 10,35 - 11,20
  pondělí sudé 10,35 - 11,20
Německý jazyk středa lichá 13,00 - 13,45
Matematika středa lichá 8,30 - 10,15

Bližší informace Ing. Dana Tvrzická 602 167 762

Státní část - písemná

Profilová část - 16. 5. - 10. 6. 2019 (její součástí je praktická MZ)

Maturitní zkoušky a předání vysvědčení
oborústnípísemnápraktickápředání
APT2 (autotronik) 23. 5. - 24. 5. 2019

 

 

 

 

 

10. 4. 2019 - Český jazyka a literatura - písemná práce

11. 4. 2019 - Cizí jazyk - písemná práce

2. 5. 2019 až 7. 5. 2019 - didaktické testy

23. - 24. 4. 2019 30. 5. 2019
APT2 (prov. techn.) 23. 5. - 24. 5. 2019 23. - 24. 4. 2019 30. 5. 2019
AT4a 20. 5. - 22. 5. 2019 12. 4. a 15. - 18. 4. 2019 30. 5. 2019
AT4b 16. 5. - 17. 5. 2019 12. 4. a 15. - 18. 4. 2019 30. 5. 2019
D4a Diagnostika 27. 5. - 30. 5. 2019 8. a 9. 4. 2019 6. 6. 2019
D4b 20. 5. - 22. 5. 2019 24. 4. 2019 30. 5. 2019
MS4 21. 5. - 23. 5. 2019 15. - 17. 4. 2019 30. 5. 2019
P2 22. 5. - 24. 5. 2019 24. 4. 2019 30. 5. 2019
D4a Mechatronik 27. 5. - 30. 5. 2019 15. a 17. 4. 2019 6. 6. 2019
P3d 17. 5. 2019 24. 4. 2019 30. 5. 2019
Z3 31. 5. 2019 25. 4. 2019 6. 6. 2019

Předání maturitních vysvědčení – obřadní síň Magistrátu měst Českých Budějovic:

Průvodce maturitní zkouškou

Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury

Seznam maturitních témat k MZ z Anglického jazyka

Seznam maturitních témat k MZ z Německého jazyka

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 23-45-M/01 Diagnostika motorových vozidel – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika a Elektrotechnika (témata PDF)

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.