Seznam maturitních témat k MZ z Českého jazyka a literatury

Seznam maturitních témat k MZ z Anglického jazyka

Seznam maturitních témat k MZ z Německého jazyka

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 23-45-M/01 Diagnostika motorových vozidel – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika a Elektrotechnika (témata PDF)

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

 Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 39-41-L/01 Autotronik – tuto zkoušku tvoří:

- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Motorová vozidla, Technologie, Elektrotechnika, Elektrické příslušenství, Elektronika (témata PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

 Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 39-41-L/51 Autotronik–nástavba – tuto zkoušku tvoří:

- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Motorová vozidla, Technologie oprav vozidel, Elektrotechnika, Elektrické příslušenství, Autoelektronika (témata PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 23-43-L/51 Provozní technika-nástavba – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška – formou obhajoby maturitní práce (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Mechanika, Stroje a zařízení, NC stroje, Technologie montáží a oprav, Strojírenská technologie (témata PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška – formou písemné maturitní práce (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Doprava a přeprava, Logistika, Ekonomika, Účetnictví (témata dopravní PDF), (témata ekonomická PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 64-41-L/51 Podnikání–nástavba – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška – formou písemné maturitní práce (témata pro denní studium PDF), (témata pro dálkové studium PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Ekonomika, Účetnictví a daně, Marketing a management (témata pro denní studium PDF), (témata pro dálkové studium PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 64-41-L/51 Podnikání (ŠVP Dopravní provoz)–nástavba – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška – formou písemné maturitní práce (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Doprava a přeprava, Logistika, Ekonomika, Účetnictví a daně (témata PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky – nejsou stanoveny.

 

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač ŠVP Mechanik seřizovač – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Technologie, Strojnictví, Strojírenská technologie, Technická dokumentace, Stroje a zařízení (témata PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

Profilová část maturitní zkoušky (povinná) oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač ŠVP Mechatronik – tuto zkoušku tvoří:
- praktická zkouška (témata PDF)
- teoretická zkouška z odborných předmětů – Technologie, Mechatronika, Elektronika, Tekutinové mechanismy (témata PDF)

Základní informace k profilové části

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.