CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) - dochází k různým formám týrání dětí svými rodiči nebo příbuznými (v ČR 1-2% dětí).
Jak lze CAN zjistit ve škole:

1. Změny v chování dítěte
2. Známky na těle dítěte

 

Řešení při podezření na CAN:

1. Při podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy
2. Při řešení spolupracují metodici prevence s výchovnými poradci, třídní učitelé a školní speciální pedagog.
3. Na tuto oblast se vztahuje Zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně – právní ochraně dětí (učitel má zákonnou povinnost při podezření na týrání kontaktovat odborníky).
4. Klíčový je rozhovor učitele se žákem, pokud se nepodaří navázat komunikaci, je možné se obrátit na PPP, další možnost je nabídnout žákovi číslo Linky bezpečí.
5. Škola má právo v případě podezření na CAN se obrátit na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).
6. Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení.

Důležitá telefonní čísla a adresy:

• Policie ČR: 158
• OSPOD České Budějovice: 386 804 242
• Krizové centrum pro děti a rodinu České Budějovice: 387 410 864
• Dětské krizové centrum: tel. 241 484 149
• Internetová poradna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• Linka bezpečí: 800 155 555
• Linka důvěry RIAPS: 222 580 697
• adresář linek důvěry v celé ČR: www.capld.cz