Mgr. Radka Chromá

V dubnu proběhly na naší škole přednášky Policie ČR, které měly za cíl seznámit naše studenty s problematikou užívání drog, extrémismu a dalších druhů kriminálního chování ve společnosti.

Přednášky vedli mluvčí Policie ČR por. Bc. Milan Bajcura a mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner z oddělení tisku a prevence. Studenty zaujaly nejen připravené prezentaci, ale i skutečné případy z jejich praxe.

Co nejvíce zaujalo jednotlivé studenty?

Dozvěděl jsem se trestně právní odpovědnost za držení jednotlivých druhů omamných látek. Byl jsem překvapen výší trestů za tyto přestupky.
Jakub Mottl /2ZN/

Nemám žádné osobní zkušenosti s drogovou problematikou, ale po těchto přednáškách jsem si dal do souvisloti celospolečenské aspekty užívání drog . Uvědomil jsem si, že svým nezodpovědným chováním mohou někteří moji vrstevníci ohrožovat nejen sami sebe, ale i nejbližší okolí – rodiče, kamarády, spolužáky školy.
Jiří Haniš /2ZN/

Protože jsem aktivní sportovec, tak mě nejvíce zaujaly zdravotní dopady užívání drog na lidský organismus. Při uvádění jednotlivých konkrétních případů z praxe obou přednášejících jsem se utvrdil v tom, že užívání drog je nesprávné, a proto s nimi nebudu nikdy začínat.
Martin Moser /2ZN/

Vím, že užíváním drog nebo jejich distibucí ohrožuji především svůj život, a to je pro mě rozhodně nepřijatelné.
Viliam Adamko / 2ZN/