Jak se stalo již tradicí, probíhají na začátku školního roku v areálu školního Domova mládeže Adaptační dny. Letos se jich zúčastnilo 11 tříd. Program připravili metodici primární prevence a učitelé tělesné výchovy. Cílem AD je podpora nově vznikajícího třídního kolektivu, adaptace na nové školní prostředí, zasportování si.

 Adaptační dny byly financovány z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016, pod evid. čís.: 0063/PK/2016.