Školní poradenské pracoviště zajišťuje tvorbu a naplňování tzv. minimálního preventivního programu. Jedná se o program prevence sociálně patologických jevů u žáků školy, který zahrnuje různé preventivní akce, diskuze, a to jak v hodinách relevatních předmětů (např. občanské výchovy), tak mimo školu (např. beseda v kontaktním centru pro drogově závislé).

Důležitou součástí preventivního programu jsou volnočasové aktivity. Škola žákům nabízí plnohodnotné a smysluplné trávení volného času jako alternativu k rizikovému chování. Tyto kurzy a soutěže se konají zejména na Domově mládeže, kde se v poslední době uskutečnil např. futsalový zápas nebo taneční kurzy. Více si můžete přečíst ve školním časopise.