Mgr. R.Chromá

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily přednášky v rámci plnění Minimálního preventivního programu školy pro školní r. 2014 – 2015. Byly akreditované a zařazené do projektu „Zlepšování rovných příležitostí dětí a mládeže v Jihočeském kraji", zajištovala je Theia o.p.s. Zúčastnili se jich žáci 3. ročníků oboru AM.

Přednášející z řad Policie ČR p. Matzner se zaměřil na informace, které se vztahovaly k dopravním nehodám. Nejprve žákům pustil dost drsný film - hromadná nehoda v přímém přenosu s několika mrtvými ... i nejotrlejší kluci zůstali konsternováni. Na tom prezentoval, co se stane, pokud člověk nedodržuje předpisy. Upozornil tak na trestní i morální odpovědnost, vlastní výčitky svědomí jednotlivců. Dále je seznámil s tím, že všechny jejich přestupky jsou zaznamenány do rejstříku trestů, a jaký to má následně dopad na jejich další život, např. zaměstnavatel požaduje bezúhonnost. Svým nezodpovědným jednáním mohou ublížit nejen sobě, ale i rodičům a blízkým, může dojít až na lynč okolí vůči „vrahovi" z dopravní nehody, nucené vystěhování z místa bydliště aj.

Přednášku s tematikou „výtržnictví" vedl p. Čech. Uváděl konkrétní příklady jednotlivých činů zařazených do oblasti výtržnictví, a jak jsou pak následně Policií ČR posuzovány z hlediska jednotlivých účastníků. Vysvětlil, jaký je rozdíl mezi přestupkem proti veřejnému pořádku a kdy už se jedná o trestný čin. Svoji přednášku dokládal příběhy z vlastních zkušeností (příslušník Policie ČR), když vyslýchal zatčené mladistvé zadržené na místě činu.

Tématem o „extremismu" zaujal p. Bajcura – tiskový mluvčí Policie ČR. Seznámil žáky s některými extremistickými projevy zahraničních a domácích hnutí. Ve výkladu nahlédl také do historie těchto hnutí a uvedl příklady, jak se tyto skupiny lidí snaží manipulovat s ostatními lidmi.

U všech přednášek se projevil velký zájem z řad studentů o diskuzi nad jednotlivými problémy. Přednášky byly poutavé a přínosné.