1. září začal nový školní rok i pro žáky a vyučující na školy. Tradičně byli přivítáni žáci provních ročníků, kteří společně se svými rodiči a dalšími rodinnými příslušníky přivítal na slavnostním zahájení školního roku v DK Metropol ředitel školy, Bc. Jan Šindelář. Všem popřál hodně úspěchů ve studiu a vyslovil přání, abychom se ve stejném počtu sešli po třech letech při předání výučních listů, resp. po čtyřech u předání maturitních vysvědčení. Pak už následovalo představení jednotlivých zástupců ředitele řídících chod školy na jednotlivých budovách a také třídních učitelů, kteří se poprvé setkali se svými novými žáky.