Dne 24. června 2016 proběhlo v DK Metropol slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům učebních oborů naší školy.

Předávání se zúčastnilo vedení školy v čele s ředitelem panem Bc. Janem Šindelářem, pedagogičtí pracovníci , rodiče žáků, ale v prvé řadě jsme mohli s velkou radostí přivítat vzácné hosty , kterými byli:

paní Mgr. Vlasta Bohdalová – poslankyně Parlamentu ČR za Jihočeský kraj, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členka Podvýboru pro předškolní a základní školství, členka Podvýboru pro střední a vyšší odborné školství

 

pan Ing. Miroslav Dvořák – předseda představenstva a generální ředitel Motor Jikov Group, a.s., předseda Jihočeské hospodářské komory spolu s paní Ing. Věrou Vrchotovou – personální ředitelkou Motor Jikov Group a.s, dále pak

pan Ing. Miloslav Mrkvička – předseda představenstva GW Jihotrans a.s. a personální ředitel

a pan Ing. Ivan Loukota – ředitel úřadu práce pro Jihočeský kraj.

Úvodního slova se ujal pan ředitel Bc. Jan Šindelář a bylo přikročeno k samotnému předávání výučních listů třídám 3.LP, 3.KE, 3ZN a 3.O, kterého se zhostili pan Ing. Ivan Loukota a pan Ing. Miroslav Dvořák.

Poté následovalo předání věcných darů z rukou Ing. Miroslava Dvořáka absolventům třídy 3.ZN – Viliamu Adamkovi, Jiřímu Hanišovi a třídy 3.O – Tomáši Bučkovi, Alberto Jordanovi a Miroslavu Solnařovi. Tito žáci se v rámci stipendijního programu vyučili pro firmu Motor Jikov Group a.s. a budou zde nastupovat do svého prvního zaměstnání.

Po rozdání věcných darů byly předány výuční listy absolventům tříd 3.AA, 3.AB, 3.AC a 3.AD.

Jako poslední bod slavnostního odpoledne bylo ocenění a předání čestného uznání žáku Richardu Šílenému. Richard zvítězil v celostátní automobilové soutěži „ Automechanik Junior 2016“ a zároveň získal čestné uznání přehlídky „ České ručičky 2016“. Čestné uznání převzal Richard Šílený z rukou paní Mgr. Vlasty Bohdalové.

Celé odpoledne proběhlo ve slavnostní , důstojné a přátelské atmosféře. Naši absolventi budou mít jistě jen krásné vzpomínky.