Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 pro žáky 1. ročníku studijních a učebních oborů se letos opět odehrálo ve velkém sále DK Metropol za bohaté účasti nejen těch, kterých se to týkalo, ale i jejich rodičů sourozenců a přátel. Shromážděné přivítal ředitel školy Bc. Jan Šindelář, popřál mnoho úspěchů ve studiu a dobrou spolupráci všech na co nejlepších studijních výsledcích. Následně se představili také zástupci ředitele pro teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Pak už se žáci spolu se svými třídními učiteli vydali na prohlídku jednotlivých školních budov.