Dne 4. září 2017 se ve velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích koná

Slavnostní zahájení školního roku

od 8,00 hodin pro žáky prvních ročníků maturitních oborů

od 9,00 hodin pro žáky prvních ročníků učebních oborů.

 

Srdečně zveme kromě rodičů také další rodinné příslušníky a přátele.