Zimní období

Výuka

4. 9. 2018 – 21. 12. 2018 PE1,PE1k, PE2, PE2k
6. 9. 2018 – 21. 12. 2018 DSSVE1, DS2, SV2, DSSV1k, DSSV2k

Praxe

3. 9. 2018 – 21. 12. 2018 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Zkouškové období

3. 1. 2019 – 18. 1. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

Letní období

Výuka

21. 1. 2019 – 17. 5. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

14. 1. 2019 – 3. 5. 2019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Zkouškové období

20. 5. 2018 – 7. 6. 2019 DSSVE1, DS2, SV2, PE1,PE1k, PE2, PE2k, DSSV1k, DSSV2k

6. 5. 2019 – 24. 5. 2019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Příprava na absolutorium

27. 5. 2019 – 31. 5. 2 019 PE3, DS3, SV3, PE3k, DSSV3k

Absolutoria

3. – 10. 6. 2019 DS3, SV3, DSSV3k, PE3, PE3k

Absolventské práce 3. ročníku

  • Termín odevzdání prací: 15. 3. 2019
  • Termín odevzdání posudků vedoucích a oponentů do 18. 4. 2019

Absolventské práce 2. ročníku

  • Vyhlášení témat pro absolventské práce zadávané 2. ročníku do 15. 3. 2019
  • Zadání absolventských prací 2. ročníku do 18. 4 .2019
  • Studenti samostatně vypracují osnovy absolventských prací a vedoucí je schválí nejpozději do 17. 5. 2019. Tato osnova je součástí dohody o provedení praxe ve třetím ročníku. Praxi budou studenti vykonávat s ohledem na zvolené téma absolventské práce.