Ústní závěrečná zkouška se bude konat v budově školy v Baarově ulici dle následujícího časového rozpisu

17. 6. třída 3.E Učebna č. 5/6 čas zahájení 7:30

17.6. třída 3.AM Učebna č. 2/1 čas zahájení 7:40

17. 6. třída 3.K Učebna č.5/6 čas zahájení 12:00

18. 6. třída 3.Z Učebna č. 8/9 čas zahájení 7:30

18. 6. třída 3.AA Učebna č. 2/1 čas zahájení 7:50

18. 6. třída 3.AB - MOTO Učebna č. 5/6 čas zahájení 7:40

19. 6. třída 3.AA Učebna č. 2/1 čas zahájení 7:50

19. 6. třída 3.AB - AUTO Učebna č. 5/6 čas zahájení 7:40

19. 6. třída 3.O Učebna č. 8/9 čas zahájení 7:30

20. 6. třída 3.N Učebna č. 8/9 čas zahájení 7:30