S ohledem na mimořádná opatření Vlády ČR stanovil ředitel školy
úřední hodiny pro komunikaci s veřejností (potvrzení, přihlášky atd.) takto

8:00 - 15:00

Výplata stipendií se odkládá. Úřední hodiny platí POUZE pro budovu Skuherského 3,
ostatní budovy školy jsou pro žáky a veřejnost uzavřené.

Informace o průběhu maturitních a přijímacích zkoušek budou neprodleně zveřejňovány na tomto webu

resp. facebooku školy tak, jak bude MŠMT školy informovat.