Od pondělí 11. 5. 2020 mohou žáci 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníků maturitních oborů docházet do školy na konzultace.

Škola bude pro žáky otevřena od 7:45 do 8:00.

Z důvodu zajištění hygienických opatření NEBUDOU tolerovány pozdní příchody.

Konzultace budou probíhat do 12:30.

V případě dřívějšího příchodu prosíme žáky, aby dodržovali základní hygienické požadavky a neshlukovali se, dodržovali odstupy a používali roušku. Pohyb před školou bude organizován zaměstnanci školy. Po příchodu si u vchodu vydezinfikují ruce a každý den vyzvednou návleky na obuv. První den příchodu všichni žáci odevzdají čestné prohlášení (Formulář, PDF). Toto čestné prohlášení vyplní 2x – jednou pro teoretické vyučování a jednou pro praxi. Sebou si dále žáci přinesou min. 2 ks roušek a plastový sáček na použitou roušku. Další informace naleznete v dokumentu Podmínky ochrany zdraví pro SŠ vydané MŠMT (PDF).

Organizace konzultací dle oborů 

Automechanik, Autoelektrikář, Karosář

MS4

ZON

D4a

AT4

MT4

APT2

Obory Lidická