Maturitní zkoušky a absolutoria na budově Skuherského se konají v následujících termínech:

Termíny ústní MZ
AT4       9. 6. – 12. 6. 2020
MT4    15. 6. – 17. 6. 2020
D4a    18. 6. – 19. 6. 2020
APT2  22. 6. – 24. 6. 2020
Z3       25. 6. 2020

Absolutoria
Diagnostika a servis SV - 3. 6. 2020
Strojírenská výroba + Elektrotechnika - 4. 6. – 5. 6. 2020

Závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria na budově Lidická se konají v následujících termínech:

Termíny ústní MZ
D4b    10. – 12. 6. 2020
P2      15. – 17. 6. 2020
P3d    18. 6. 2020

Absolutoria:
PE3, PE3k - 3. – 4. 6. 2020

Závěrečné zkoušky písemná:
3LP - 1. 6. 2020

Závěrečné zkoušky praktická:
3LP - 4. – 5. 6. 2020

Závěrečné zkoušky ústní:
3LP - 15. 6. 2020 záhájení 7:50

Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky na budově Senovážné nám. se konají v následujících termínech:

Termín ústní MZ
 MS4 - 10. 6. – 11. 6. 2020

Písemná závěrečná zkouška – Senovážné náměstí zahájení 7:30
1. 6. 2020 - 3.ZON – písemná forma
1. – 2. 6. 2020 – písemná zkouška na počítači
1. 6. - 3.AA, 3.AB – písemná zkouška na počítači
2. 6. - 3.AM, 3.KE – písemná zkouška na počítači

 

Praktická závěrečná zkouška
3.AA, 3.AB, 3.AM 3. – 10. 6. 2020
3.Z                         8. –   9. 6. 2020
3.O                        8. – 10. 6. 2020
3.N                      10. – 11. 6. 2020
3.E                        3. –   8. 6. 2020
3.K                        3. – 11. 6. 2020

 

Ústní závěrečná zkouška – Senovážné náměstí
3.N                    16. 6. 2020        zahájení 7:30
3.AA                 17.-18. 6. 2020  zahájení 7:30
3.AB                 17.-18. 6. 2020  zahájení 7:40
3.AA – MOTO  18. 6. 2020        zahájení 7:40
3.O                   18. 6. 2020        zahájení 7:30
3.E                   19. 6. 2020        zahájení 7:30
3.AM                19.6. 2020         zahájení 7:40
3.K                   19. 6. 2020        zahájení 12:00
3.Z                   19. 6. 2020        zahájení 7:50

O rozdělení žáků do tříd a dalších organizačních záležitostech budou žáci informováni třídními učiteli.