Termín podávání přihlášek ke studiu oborů VOŠ se posouvá na pondělí 8. června 2020. Přijímací řízení proběhne dne 10. června a uchazeči o studium budou nejpozději do 14 dnů vyrozuměni o výsledku. Termín zápisu ke studiu oborů VOŠ proběhne v pátek, 26. června 2020 od 10 hodin. Přesné informace o místu konání zápisu obdží všichni spolu s vyrozuměním.